doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D.

docent – Anesteziologicko-resuscitační klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavel Suk, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Změny farmakokinetiky u nemocných v intenzivní péči
Důvod pro omezení zveřejnění práce: grounds for exclusion: full text journal articles with restricted access, unlimited free licence is not available
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc. (LF UK v Plzni a FN Plzeň)
prof. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (KARIM Lékařská fakulta v Plzni UK a FN Plzeň)
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnce T. Bati, Zlín a KARIM FN a LF UP v Olomouci)
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. (LF UK a OUSA Bratislava, SR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info