prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D.

profesor – Klinika traumatologie


korespondenční adresa:
Ponávka 139/6, 662 50 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Radek Hart, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 6. 2003
Datum ukončení řízení 1. 1. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Kinematická navigace kolenní endoprotézy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Jozef Vojtaššák,CSc. (UK-Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. (UK-Lékařská fakulta Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc. (KU - Lékařská fakulta Bratislava)
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. (UP -Lékařská fakulta Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 12. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Radek Hart, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 9. 2007
Datum ukončení řízení 20. 5. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 1. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (LF MU Brno)
Členové prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (Společná pracoviště s Úrazovou nem.)
prof.MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc. (KU - Lékařská fakulta Bratislava)
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. (Nemocnice Akademika Dérera, Bratislava)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (FNsP Ostrava-Poruba)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 3. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info