doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

přednostka ústavu – Farmakologický ústav


kancelář: bud. A19/324
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6526, 725 828 385
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská farmakologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 8. 2017
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Koncepty lékařské farmakologie v éře personalizované medicíny a jejich implikace při výuce farmakologie v 21. století
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. (LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D. (3. LF UK Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 11. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (LF UK, FN Hradec Králové)
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. (LF UK Bratislava, SR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 1. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info