prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.

profesor – Interní kardiologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 2. 2006
Datum ukončení řízení 16. 4. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (Lékařská fakulta UK, Hradec Králové)
prof.MUDr. Karel Indrák, DrSc. (Lékařská fakulta UP, Olomouc)
prof. MUDr. pavel Gregor, DrSc. (3. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 5. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 10. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info