doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 9. 2007
Datum ukončení řízení 1. 3. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Trvalá kardiostimulace u kardiomyopatií
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 1. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Miloš Táborský,CSc (Nemocnice na Homolce, 1. LF UK Praha)
doc.MUDr. Čestmír Čihalík,CSc. (Nemocnice T. Bati, Zlín)
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info