doc. MUDr. Pavel Zerhau, CSc.

docent – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4241
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavel Zerhau, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 3. 2020
Datum ukončení řízení 1. 1. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Dosavadní možnosti a výhledy urologické léčby neurogenních dysfunkcí dolních močových cest u dětí na KDCHOT FN Brno
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA (Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice)
doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU (Urologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 7. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. (Klinika detskej chirurgie, Jesseniova lekárska fakulta UK, SK)
doc. MUDr. Radim Kočvara (Urologická klinika VFN a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze)
prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (Urologická klinika LF OU a FN Ostrava)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info