prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

přednosta kliniky – Dětská oční klinika


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4334
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Oftalmologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2008
Datum ukončení řízení 18. 9. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Eva Vlková, CSc (Oční klinika LF MU)
Členové prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. (3. LF UK Praha)
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (LF UK Bratislava)
prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 3. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 5. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info