doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika úrazové chirurgie


telefon: 532 23 2472
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 7. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Lumbální intervertebrální déza pomocí nově vyvinutého hybridního biodegradabilního nanokompozitního bioimplantátu - experimentální studie na zvířecím modelu
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Chapter 3.1 Struktura hybridního biodegradabilního nanokompozitního implantátu (HBNI), page 39-41. Patent process - until finishing of the mentioned patent process any method describing implant preparation is not allowed for publication.
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Břetislav Lipový, PhD., MBA (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Klinika úrazové chirurgie LF OU a FN Ostrava)
MUDr. Jaroslav Zeman, Ph.D. (Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 3. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. (Traumatologické oddělení FN Olomouc)
prof. MUDr. Miroslav Kitka, Ph.D. (Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA (Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info