Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.

odborná asistentka – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.
 • nar. 29. 5. 1990
 • kontakt: pavla.linhartova@med.muni.cz
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • Psycholog ve zdravotnictví
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Prezenční doktorské studium v oboru Psychiatrie, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU, Téma Fenotypy impulzivity a jejich neurobiologické koreláty, získán titul Ph.D.
 • 2014: Prezenční jednooborové magisterské studium v oboru Psychologie, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, získán titul Mgr.
 • 2012: Prezenční jednooborové bakalářské studium v oboru Psychologie, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, získán titul Bc.
 • 2012: Prezenční jednooborové bakalářské studium v oboru Latinský jazyk a literatura, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií, získán titul Bc.

  Další odborná kvalifikace

 • 2019: Intensive training in Dialectical Behavior Therapy (British Isles DBT Training)
 • od 2019: zahájen systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Institut Dialog)
Přehled zaměstnání
 • od 2015 dosud: Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Brno, funkce: odborný asistent
 • od 2016 dosud: Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Brno, funkce: psycholog ve zdravotnictví
 • 2012 - 2013: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, funkce: asistent
Pedagogická činnost
 • od 2016: Psychiatrie pro studenty všeobecného lékařství, Lékařská Fakulta MU
 • od 2018: Contemporary neuroscience, Fakulta sociálních studií MU
 • 2016 - 2017: Experimental Humanities, Filozofická fakulta MU (výuka statistické analýzy dat v angličtině)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědecké činnosti: hraniční porucha osobnosti, ADHD, emoční regulace, impulzivita, dialektická behaviorální terapie, funkční magnetická rezonance, neurofeedback, transkraniální magnetická stimulace

 • 2019 - 2020: Metody real-time extrakce BOLD signálu, 8J19DE008, MŠMT (mobility, Německo)
 • 2015 - 2018: Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam, 15-30062A, MZ ČR
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 7. 4. 2018 – 13. 5. 2018: Central Institute for Mental Health, Mannheim, Freemover, DEU
  • FNBr 65269705
Univerzitní aktivity
 • Programová rada Psychologie, Fakulta sociálních studií MU
Vybrané publikace
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Anastasia EJOVA, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER a Tomáš KAŠPÁREK. Dimensions of Impulsivity in Healthy People, Patients with Borderline Personality Disorder, and Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2021, roč. 25, č. 4, s. 584-595. ISSN 1087-0547. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1087054718822121. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0033291719001892. URL info
 • BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emotional impulsivity is connected to suicide attempts and health care utilization in patients with borderline personality disorder. General Hospital Psychiatry. New York: Elsevier Science, 2019, roč. 56, JAN-FEB 2019, s. 54-55. ISSN 0163-8343. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2018.11.008. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Barbora KÓŠA, Tomáš KAŠPÁREK, Christian SCHMAHL a Christian PARET. fMRI neurofeedback in emotion regulation: A literature review. Neuroimage. San Diego: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2019, roč. 193, JUN 2019, s. 75-92. ISSN 1053-8119. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.03.011. URL info
 • SVĚRÁK, Tomáš, Pavla LINHARTOVÁ, Adam FIALA a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treating Impulsivity in Borderline Personality Disorder and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D. Transcranial Magnetic Stimulation in Neuropsychiatry. první. Londýn: IntechOpen, 2018, s. 41-63. ISBN 978-1-78923-651-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72787. URL info
 • FILIP, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Pavlína HLAVATÁ, Rastislav ŠUMEC, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Disruption of Multiple Distinctive Neural Networks Associated With Impulse Control Disorder in Parkinson's Disease. Frontiers in Human Neuroscience. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2018, roč. 12, č. 462, s. 1-13. ISSN 1662-5161. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2018.00462. info

5. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info