doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Petra Vaňhary: Tissue plasticity and regeneration


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. F01B1/219
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7780
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anatomie, histologie a embryologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2018
Datum ukončení řízení 1. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Tissue plasticity in cancer, stress and aging
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 5. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. (Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta UK)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info