doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

docent – Pediatrická klinika


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4469, 4178
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Dětská interní klinika LF MU, Brno
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 2. 2009
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 10. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. (II.dětská klinika LF MU, Brno)
Členové prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková,DrSc. (2. LF UK Praha)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. (2. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 11. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info