prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2144, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 10. 2005
Datum ukončení řízení 1. 6. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Závažné stavy v hematologii
Oponenti habilitační práce prof.MUDr.Karel Indrák,DrSc. (LF UP Olomouc)
prof.MUDr.Jan Starý, DrSc. (2. LF UK Praha)
doc.MUdr.Petr Cetkovský, Ph.d. (ÚHKTPraha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 2. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Petr Cetkovský,Ph.D. (ÚHKT Praha)
prof.MUDr. Karel Indrák,DrSc. ( LF UP - Olomouc)
prof.MUDr. Jan Starý, DrSc. ( 2. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 3. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 11. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 4. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 25. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info