MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.


telefon: 543 183 129
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Ústav klinické imunologie a alergologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty ústavu

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav klinické imunologie a alergologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 51369
Interní informace Portál MU IS MU