prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika traumatologie


korespondenční adresa:
Ponávka 139/6, 662 50 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 4. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Tibiotalokalkaneální artrodéza retrográdním zajištěným hřebem
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. (Nemocnice Nové Město na Moravě - Ortopedie)
doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D. (Klinika dětské chirurgie a traumatologie Praha)
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. (Traumatologické oddělení FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 9. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava)
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 10. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 2. 2020
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. (Traumatologická klinika LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Klinika úrazové chirurgie LF OU a FN Ostrava)
Prof. Dr. Stefan Rammelt ( Fuß & Sprunggelenk Center of Orthopaedics and Traumatology University Hospital Carl Gustav Carus Dresden,)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 11. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info