doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.

docent – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2018
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 3. 2021
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Stanovení prognózy pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí - výstupy pro klinickou praxi
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Full text of the article: "Prognostic Accuracy of Three COPD Classification Systems in Relation to Long-Term Mortality of COPD Patients: A Prospective Multicenter Study" (pages 45-52). Copyright owned by Lung journal.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. (I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecná fakultní nemocnice, Praha)
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. (Klinika pneumologie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka)
doc. MUDr. František Salajka, CSc. (Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a LF v Hradci Králové Univerzity Karlovy)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 9. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, SR)
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. (Klinika pneumologie a ftizeologie Lékařské fakulty v Plzni UK a FN Plzeň)
Assoc. Prof. Arschang Valipour (Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Karl-Landsteiner-Institute for Lung Research and Pulmonary Oncology Vienna Health Care Group Klinik Floridsdorf , Austria)
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. (Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info