doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

docent – Klinika dětské onkologie


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4244, 4428
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 1. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Poruchy krevního srážení (nejen) u dětí
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Praha)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
prof. Dr. Philippe de Moerloose (Internal Medicine Department of the University Hospital of Geneva)
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FN Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info