prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
Pracoviště
 • Očná klinika
  Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava
  Nemocnica sv. Cyrila a Metóda
  Antolská 11
  85107 Bratislava
  Slovenská republika
  email: petr.kolar@szu.sk
Funkce na pracovišti
 • Očná klinika SZU a UN Bratislava
  přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: jmenování profesorem pro obor Oftalmologie na Lékařské fakutě Masarykovy univerzity
 • 2013: Habilitační řízení na Lékařské fakutě Masarykovy univerzity, obor Oftalmologie, název habilitační práce: Onemocnění sítnice. Současný pohled na diagnostiku a terapii
 • 2005: doktorské studium, Oftalmologie, Ph.D., Význam matematického zpracování obrazu sítnice pomocí počítače u diabetické retinopatie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
 • 2001: Atestace z Oftalmologie 2. stupně, Institut pro postgraduální vzdělávání Praha
 • 1997: Atestace z Oftalmologie 1. stupně, Institut pro postgraduální vzdělávání Praha
 • 1995: magisterské studium, Všeobecné lékařství, MUDr., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
 • 1989: středoškolské studium, Gymnázium Zlín
Přehled zaměstnání
 • 01.02.2018 - : Přednosta Očnej kliniky SZU a UN Bratislava
 • 2002 - 2018: Vedoucí lékař Oční kliniky LF MU a FN Brno
 • 1999 - 2001: sekundární lékař Oční kliniky LF MU a FN Brno
 • 1995 - 1999: sekundární lékař Oční kliniky FN u sv. Anny
Pedagogická činnost
 • Predseda skúšobnej komisie pre atestačné skúšky v obore Oftalmológia na SZU Bratislava
 • Odborný garant pre Špecializačné štúdium v špeciálnom obore Oftalmológia na SZU Bratislava
 • Výuka oftalmologie studentů magisterského studia LF SZU v Bratislavě
 • Výuka oftalmologie zahraničních studentů magisterského studia LF SZU v Bratislavě
 • Školitel doktorského studijního programu Chirurgia LF SZU v Bratislavě
 • Názvy přednášek:
 • Vitreoretinální chirurgie, odchlípení sítnice
 • Vitreoretinal surgery, Retinal detachment
 • Diabetická retinopatie
 • Diabetic retinopathy
 • Věkem podmíněná makulární degenerace
 • Age related macular degeneration
 • Cvičení:
 • Vyšetřovací metody v oftalmologii
 • Examination methods in ophthalmology
 • Školitel doktorského studijního programu:
 • MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D. Možnosti využití fotodynamické terapie v léčbě makulárních onemocnění, úspěšně ukončeno 2012
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2003 - 2005: vědecko-výzkumný pracovník (spoluřešitel)
 • Grant IGA MZ ČR NK/7730, Optimalizace diagnostiky diabetické retinopatie
 • 2012 - 2014: OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (OPTIMED),MŠMT ČR, CZ.1.07/2.2.00/28.0042
 • 2018 - 2018: Bezpečnost terapie multimorbidních seniorů II (BETEMUS II), GA MU, MUNI/A/1012/2017
Akademické stáže
 • 1999: 3 měsíční studijní pobyt Universitaetsaugenklinik Tuebingen, Německo, studium patologie vitreoretinálních onemocnění, studium operačních technik vitreoretinálních onemocnění
Mimouniverzitní aktivity
 • 2020 - : člen výboru Slovenské oftalmologické společnosti
 • 2016 - 2019: Prezident České vitreoretinální společnosti
 • 2012 - 2016: Viceprezident České vitreoretinální společnosti
 • 2010 - 2012: European vitreoretinal society, Country delegate
Ocenění vědeckou komunitou
 • 3.cena Redakční rady časopisu Česká a Slovenská oftalmologie za nejlepší publikaci v roce 2006
 • Cena Societas Ophthalmologica Europea Lecture za rok 2006
 • Award for best young author for participation on 13th meeting of European Association fot the Study of Diabetes Eye Complication Study Group (EASDEC) za rok 2003
 • Cena České vitreoretinální společnosti za nejlepší publikační a přednáškovou aktivitu autora do 35 let za rok 2003
 • Cena České vitreoretinální společnosti za nejlepší publikační a přednáškovou aktivitu autora do 35 let za rok 2002
Vybrané publikace
 • MAJTANOVA, Nora, Petra KRISKOVA, Petra KERI, Zlatica FELLNER, Juraj MAJTAN a Petr KOLÁŘ. Herpes Simplex Keratitis in Patients with SARS-CoV-2 Infection: A Series of Five Cases. Medicina-Lithuania. Basel: MDPI, 2021, roč. 57, č. 5, 7 s. ISSN 1010-660X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/medicina57050412. info
 • ERNEST, Jan, Katerina MANETHOVA, Petr KOLÁŘ, Lukas SOBISEK, Riccardo SACCONI a Giuseppe QUERQUES. One-Year Results of Fixed Aflibercept Treatment Regime in Type 3 Neovascularization. Ophthalmologica. Switzerland: KARGER, 2020, roč. 243, č. 1, s. 58-65. ISSN 0030-3755. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000499719. info
 • MATUŠKOVÁ, Veronika, Vladimír Josef BALCAR, Naim A. KHAN, Ondřej BONCZEK, Laura EWERLINGOVÁ, Tomáš ZEMAN, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ a Omar ŠERÝ. CD36 gene is associated with intraocular pressure elevation after intravitreal application of anti-VEGF agents in patients with age-related macular degeneration: Implications for the safety of the therapy. Ophthalmic Genetics. Philadelphia: Taylor & Francis, 2018, roč. 39, č. 1, s. 4-10. ISSN 1381-6810. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13816810.2017.1326508. URL info
 • CHRAPEK, Oldřich, Jiří JARKOVSKÝ, Martin ŠÍN, Jan STUDNIČKA, Petr KOLÁŘ, Barbora JIRKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Šárka PITROVÁ a Jiří ŘEHÁK. Prognostic Factors of Early Morphological Response to Treatment with Ranibizumab in Patients with Wet Age-Related Macular Degeneration. Journal of Ophthalmology. New York: Hindawi, 2015, roč. 2015, č. 867479, s. 1-4. ISSN 2090-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2015/867479. plné znění publikace info
 • CHRAPEK, Oldřich, Jiří JARKOVSKÝ, Jan STUDNICKA, Martin SIN, Petr KOLÁŘ, Barbora JIRKOVA, Ladislav DUŠEK, Sarka PITROVA a Jiri REHAK. The efficacy of ranibizumab treatment in clinical practice in patients with the wet form of age-related macular degeneration. The results of the Czech National Registry. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 3, s. 407-412. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2015.017. info
 • KOLÁŘ, Petr. Risk Factors for Central and Branch Retinal Vein Occlusion: A Meta-Analysis of Published Clinical Data. Journal of Ophthalmology. New York: Hindawi, 2014, roč. 2014, č. 724780, s. 1-5. ISSN 2090-004X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2014/724780. plné znění publikace info
 • SOUIED, Eric, Francois DEVIN, Martine MAUGET-FAYSSE, Petr KOLÁŘ, Ute WOLF-SCHNURRBUSCH, Carsten FRAMME, David GAUCHER, Giuseppe QUERQUES, Michael STUMPP a Sebastian WOLF. Treatment of Exudative Age-Related Macular Degeneration with a Designed Ankyrin Repeat Protein that Binds Vascular Endothelial Growth Factor: a Phase I/II Study. American journal of ophthalmology. New York: Elsevier Science Inc., 2014, roč. 158, č. 4, s. 724-732. ISSN 0002-9394. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2014.05.037. plné znění článku info
 • KOLÁŘ, Petr. Makulární edém při věkem podmíněné makulární degeneraci. In Jan Ernest. Makulární edémy. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 200-228. Edice Aesculap. ISBN 978-80-204-3472-2. info
 • STUDNIČKA, Jan, Barbora ŘÍHOVÁ, Eva RENCOVÁ, Pavel ROZSÍVAL, Zora DUBSKÁ, Oldřich CHRAPEK, Petr KOLÁŘ, Vít KANDRNAL, Regina DEMLOVÁ, Šárka PITROVÁ a Jiří ŘEHÁK. Cost and effectiveness of therapy for wet age-related macular degeneration in routine clinical practice. Ophthalmologica. BERN: KARGER, 2013, roč. 230, č. 1, s. 34-42. ISSN 0030-3755. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000350802. URL info
 • STUDNIČKA, Jan, Eva RENCOVÁ, Pavel ROZSÍVAL, Jaroslava DUŠOVÁ, Zora DUBSKÁ, Oldřich CHRAPEK, Petr KOLÁŘ, Vít KANDRNAL, Šárka PITROVÁ a Jiří ŘEHÁK. Effects of treatment change in patients with neovascular age-related macular degeneration; Results from the Czech National Registry. Biomedical Papers. Olomouc, 2012, roč. 156, č. 4, s. 359-364. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.100. info
 • MATUŠKOVÁ, Veronika, Petr KOLÁŘ, Daniela VYSLOUŽILOVÁ, Eva VLKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Vít KANDRNAL, Jiří JARKOVSKÝ a Michal UHER. Ranibizumab v léčbě vlhké formy VMPD- dvouleté výsledky léčby z registru AMADEuS. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, Roč.68, č. 5, s. 171-177, 6 s. ISSN 1211-9059. info
 • VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ, Veronika MATUŠKOVÁ a Eva VLKOVÁ. Léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace fotodynamickou terapií s verteporfinem - dlouhodobé výsledky. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 68, č. 3, s. 98-101. ISSN 1211-9059. info
 • VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Petr KOLÁŘ a Veronika MATUŠKOVÁ. Využití fotodynamické terapie v léčbě myopických neovaskulárních membrán. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 68, č. 4, s. 131-134. ISSN 1211-9059. info
 • KOLÁŘ, Petr. Fyziologie vidění. In J. Řehák, M. Rehák a kol. Venózní okluze sítnice. 1.vydání. Praha: Grada, 2011, s. 35-42, 13 s. ISBN 978-80-247-3480-4. info
 • KOLÁŘ, Petr. Anti-VEGF látky. In J. Řehák, M. Rehák a kol. Venózní okluze sítnice. 1.vydání. Praha: Grada, 2011, s. 119-126, 7 s. ISBN 978-80-247-3480-4. info
 • KOLÁŘ, Petr. Chirurgické postupy. In Venózní okluze sítnice. 1.vydání. Praha: Grada, 2011, s. 116-117. ISBN 978-80-247-3480-4. info
 • SIVAPRASAD, Sobha, Philip HYKIN, A. SAEED, Stephen BEATTY, Salvatore GRISANTI, Giovanni STAURENGHI, Jose Louis OLEA, A. CAMPOS a Petr KOLÁŘ. Intravitreal pegaptanib sodium for choroidal neovascularisation secondary to age-related macular degeneration : Pan-European experience. EYE. LONDON: Nature Publishing Group, 2010, roč. 24, 2010, č. 5, s. 793-798, 5 s. ISSN 0950-222X. URL info
 • KOLÁŘ, Petr. Epidemiologie věkem podmíněné makulární degenerace. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 66, č. 3, s. 127-130. ISSN 1211-9059. info
 • BERÁNEK, Michal, Petr KOLÁŘ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genetic variations and plasma levels of the Gelatinase A (matrix metalloproteinase-2) and Gelatinase B (matrix metalloproteinase-9) in proliferative diabetic retinopathy. Molecular Vision. 2008, roč. 14, č. 1, s. 1114-1121. ISSN 1090-0535. info
 • KOLÁŘ, Petr. Věkem podmíněná makulární degenerace. Praha: Grada, 2008, 148 s. Medicína. ISBN 978-80-247-2605-2. info
 • BERÁNEK, Michal, Petr KOLÁŘ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genetic variation and plasma level of the basic fibroblast growth factor in proliferative diabetic retinopathy. Diabetes Res Clin Pract. Elsevier, 2007, roč. 79, č. 2, s. 362-367. ISSN 0168-8227. info
 • ERNEST, Jan, Ivan FIŠER a Petr KOLÁŘ. Věkem podmíněná makulární degenerace. 1.vydání. Praha: Česká vitreoretinální společnost, 2007, 88 s. Preventivní program VPMD. ISBN 978-80-239-8609-9. Česká vitreoretinální společnost info
 • KOLÁŘ, Petr, Drahomíra VIŽĎOVÁ a Eva VLKOVÁ. Fotodynamická terapie s preparátem Visudyne v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace – dvouleté výsledky. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 145/2006, č. 10, s. 795-800. ISSN 0008-7335. info
 • KOLÁŘ, Petr a Eva VLKOVÁ. Results of surgical treatment of idiopathic full thickness macular hole with peeling of the internal limiting membrane. EVRS Educational Electronic Journal. France: European Vitreoretinal Society, 2006, roč. 2/2006, č. 1, s. 37-44. ISSN 1765-3169. odkaz na publikaci info
 • KOLÁŘ, Petr, Eva VLKOVÁ a Daniela VYSLOUŽILOVÁ. Radiální neurotomie optiku u kmenové okluze véna centralis retinae (kazuistiky). Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 61/2005, č. 5, s. 321-329. ISSN 1211-9059. info
 • KOLÁŘ, Petr. Věkem podmíněná makulární degenerace. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 144/2005, č. 8, s. 516-520. ISSN 0008-7335. info
 • KOLÁŘ, Petr, Pavel ŠTARHA a Eva VLKOVÁ. Utilization of mathematical processing of retinal images with use of adaptive contrast control (ACC) method to detect quantity of vascular endings. European Journal of Ophthalmology. Milano, Italy: Wichtig Editore, 2005, roč. 15/2005, č. 6, s. 782-786. ISSN 1120-6721. info
 • BERÁNEK, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Petr KOLÁŘ a Jiří VÁCHA. Three novel polymorphisms in the promoter region of the TIMP 3 gene are not associated with proliferative diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus. Current Eye Research. The Netherlands: Swets & Zeitlinger, 2003, roč. 27/2003, č. 2, s. 91-93. ISSN 0271-3683. info
 • KOLÁŘ, Petr, Pavel ŠTARHA, Dobroslav HÁJEK, Eva VLKOVÁ a Miroslav DRUCKMÜLLER. Mathematical processing of retinal images in physiological eyes and eyes with proliferative diabetic retinopathy. In European Journal of Ophthalmology, Thirteenth EASDec Meeting. Milano, Italy: Wichtig Editore, Milano, Italy, 2003, s. 403-403, 82 s. ISSN 1120-6721. info
 • BERÁNEK, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ, Petr KOLÁŘ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphisms in the von Willebrand factor gene are not associated with proliferative retinopathy in NIDDM. Ophthalmic Research. Switzerland: S. Karger AG, Basel, 2002, roč. 34, č. 5, s. 327-330. ISSN 0030-3747. info
 • KOLÁŘ, Petr, Pavel ŠTARHA, Dobroslav HÁJEK, Eva VLKOVÁ a Miroslav DRUCKMÜLLER. The importance of mathematical processing of retinal images in diabetic retinopathy. In European Journal of Ophthalmology, 12th EASDec Meeting. Milano, Italy: Wichtig Editore, Milano, Italy, 2002, s. 167-167, 90 s. ISSN 1120-6721. info
 • KOLÁŘ, Petr. Fluorescenční angiografie u Stargardtovy choroby. Česká a Slovenská Oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 56/2000, č. 1, s. 60-63. ISSN 1211-9059. info

22. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info