doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.

docent – Chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2100
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakultní nemocnice Brno
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 11. 2001
Datum ukončení řízení 1. 5. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Stimulační techniky v kontrole bolesti
Oponenti habilitační práce doc.MUDr.Jiří Málek,CSc. (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr.Oto Masár,CSc. (FZSP Trnavské univerzity)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 1. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (VUT Brno)
prof.MUDr.Michael Houdek,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr.Oto Masár, CSc. (FZSP Trnavské univerzity)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info