doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

docent – Interní gastroenterologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3810, 3254
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 9. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Sekvenční imunosuprese v terapii relapsu idiopatických střevních zánětů
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc. MUDr. Vladimír Krtek, CSc. (IPVZ Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 1. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc. MUDr. Petr Hůlek, CSc. (Uk - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc.MUDr. Vladimír Krtek, CSc. (IPVZ Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 2. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info