Zubní lékařství

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát zubním lékařem? Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity můžete studovat program Zubní lékařství. Studium tohoto programu je jedinou možností, jak se stát zubním lékařem.

Budete odborníkem, který se zabývá prevencí a léčbou onemocnění dutiny ústní, jako je zubní kaz, onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) nebo náhradou ztracených zubů jak u dětí, tak i u dospělých pacientů. Studium je také základem pro další možnou specializaci - v ortodoncii (oboru, který se zabývá rovnáním zubů) a maxilofaciální chirurgii (oboru, který řeší, často ve spolupráci s lékaři dalších odborností – jako je ORL či oční, problematiku úrazů orofaciální oblasti a zabývá se léčbou nádorů v této lokalitě).

Zubní lékařství je tak zvaný dlouhý magisterský program, trvá 5 let. Během studia vás vybaví veškerými potřebnými znalostmi o problematice nemocí dutiny ústní, ale i jejich vztazích k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Po úspěšném absolvování studia tak budete schopni okamžitě nastoupit dráhu zubního lékaře a bez odborného dohledu pracovat nejčastěji v ambulantních zařízeních (privátních praxích).

Výhodou studia Zubního lékařství je téměř okamžité propojení získaných teoretických poznatků s jejich praktickým uplatněním. Již od 1. semestru se studenti v rámci simulované výuky učí základům ošetřování zubního kazu a od 2. ročníku již v rámci praktické výuky ošetřují reálné pacienty. I když je studium dosti náročné a vyžaduje zvládnutí velkého množství jak teoretických, tak i praktických znalostí, odměnou pro vás bude velmi kvalitní vzdělání umožňující získání prestižního, zajímavého a lukrativního povolání s vysokým uplatněním na trhu práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte silnou motivaci stát se lékařem a pomáhat lidem? 
 • Nevadí vám věnovat studiu velké množství času? 
 • Jste manuálně zručný a baví vás pracovat rukama? 
 • Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi? Umíte je přesvědčit pro dobrou věc? 
 • Máte empatické cítění? Dokážete se vcítit do emocí jiných a chápat je? 
 • Dokážete převzít za své jednání odpovědnost a obhájit svá rozhodnutí? 
 • Dovedete odolávat psychické zátěži i fyzické námaze?
 • Baví vás týmová, ale i samostatná práce?

„Během posledního roku na střední jsem měl tu typickou nerozhodnost: Co dál? Situaci mi neulehčovalo ani to, že jsem do té doby byl osm let ve třídě zaměřené na matematiku, té jsem se však nadále věnovat nechtěl. Vzhledem k tomu, že chemie ani biologie mě nijak extrémně nebavily, byla pro mě volba zubního lékařství na Lékařské fakultě MU poměrně velký risk. Ten se však vyplatil. Ačkoliv byly první tři semestry velice náročné, studium mě i přesto začalo velice bavit.“

Čeněk Černoch Čeněk Černoch
student zubního lékařství

Praxe

Praktická výuka je nedílnou součástí studia Zubního lékařství. Začíná už od 1. semestru, a to v rámci simulované výuky v předmětu Preklinické zubní lékařství a pokračuje kontinuálně celým studiem. S prvními pacienty přijdete do kontaktu od 4. semestru studia. Budete je vyšetřovat a ošetřovat v rámci jednotlivých oborů zubního lékařství. K maximálnímu zintenzivnění praktické výuky dojde v 10. semestru, kdy budete muset v sedmitýdenní stáži zvládnout komplexní ošetření pacienta.

Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti ve smluvních zařízeních prázdninové praxe. Většinou v privátních zařízeních, zubních laboratořích a na klinických pracovištích: 

 • po 2. semestru – 1 týden praxi v zubní laboratoři a 1 týden praxi v zubní ordinaci
 • po 4. semestru – 1 týden praxi s náplní práce dentálního hygienisty
 • po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství 
 • po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství

Praktická výuka je tedy nedílnou součástí tohoto studijního programu.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Zubního lékařství najdete široké uplatnění v praxi. Můžete působit v privátní ambulantní sféře, ale i v nemocničních zařízeních na Stomatologických klinikách. Po absolvování doktorského studia můžete také pracovat jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo být aktivní v akademické sféře jako učitelé na vysokých školách lékařského zaměření.

„Odmalička bylo mým snem stát se lékařem. Nakonec jsem se rozhodl pro obor zubní lékařství a jsem za to velmi rád. Tento obor, i když se to zprvu nemusí zdát, je velmi rozmanitý. Zubařina je medicína, tvůrčí až umělecká práce a podnikání v jednom. Je to také obor, který se velmi rychle vyvíjí. Studium na Lékařské fakultě MUNI mi dalo dobrý teoretický i praktický základ k dalšímu vzdělávání, které je u moderního zubního lékaře nezbytné.“

Ondřej Kulla Ondřej Kulla
absolvent, zubní lékař

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do Programu celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2020/2021

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního oboru na LF MU v červnu 2020 pro akademický rok 2020/2021, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2020/2021 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu pro podzimní semestr akademického roku 2020/2021

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

Zkoušky se konají formou písemných testů 12. anebo 13. června 2020 (na výběr termínu není 100% nárok, pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude se řídit přidělování datem podání přihlášky). Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120. Bodová bonifikace vybraných kompetencí: Bodová bonifikace vybraných kompetencí: I. angličtina úroveň C1 a C2, držitelé certifikátů Cambridge English CAE an. CPE, IELTS s minimálním skóre7 anebo TOEFL var. IBT s minim. skóre 95 mohou získat dalších 6 bodů; Němčina - držitelé certifikátů ÖSD, Goethe-Zertificat, TestDaF mohou získat 3 body, Francouzština - ceertifikáty DALF a TCF mohou získat 3 body, Španělština - certifikáty DELE mohou získat 3 body. II. Oceňovaná umístění na čelních místech v krajských, národních a nadnárodních kolech předmětových soutěží kategorie A/matematika, fyzika, biologie, chemie anebo vybrané SOČ mohou získat 4 anebo 8 bodů, případně za nominace v mezinárodních kolech 10 bodů. Zisk 10 bodů = prominutí přijímací zkoušky. III.bonifikace za další vybrané zkoušky, Matematika+ Cermat - 4 body, Advanced Placement (AP) Centrum pro talentovanou mládež - 8 bodů za zkoušky z bviologie, chemie, fyziky, matematiky nebo statistiky na úrovni 4 nebo 5. Žádosti nutno vyznačit do 29.2.2020 do e-přihlášky a podklady zaslat do 29.2.2020, nejpozději pak do 25. 5. 2020. Na pozdější dodání nelze brát zřetel.

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: https://www.med.muni.cz/uchazeci/magisterske-studium Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy https://is.muni.cz/go/o7k04l Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory https://is.muni.cz/go/esz0qg Modelové testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: