Zubní lékařství

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát zubním lékařem? Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity můžete studovat program Zubní lékařství. Studium tohoto programu je jedinou možností, jak se stát zubním lékařem.

Budete odborníkem, který se zabývá prevencí a léčbou onemocnění dutiny ústní, jako je zubní kaz, onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) nebo náhradou ztracených zubů jak u dětí, tak i u dospělých pacientů. Studium je také základem pro další možnou specializaci - v ortodoncii (oboru, který se zabývá rovnáním zubů) a maxilofaciální chirurgii (oboru, který řeší, často ve spolupráci s lékaři dalších odborností – jako je ORL či oční, problematiku úrazů orofaciální oblasti a zabývá se léčbou nádorů v této lokalitě).

Zubní lékařství je tak zvaný dlouhý magisterský program, trvá 5 let. Během studia vás vybaví veškerými potřebnými znalostmi o problematice nemocí dutiny ústní, ale i jejich vztazích k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Po úspěšném absolvování studia tak budete schopni okamžitě nastoupit dráhu zubního lékaře a bez odborného dohledu pracovat nejčastěji v ambulantních zařízeních (privátních praxích).

Výhodou studia Zubního lékařství je téměř okamžité propojení získaných teoretických poznatků s jejich praktickým uplatněním. Již od 1. semestru se studenti v rámci simulované výuky učí základům ošetřování zubního kazu a od 2. ročníku již v rámci praktické výuky ošetřují reálné pacienty. I když je studium dosti náročné a vyžaduje zvládnutí velkého množství jak teoretických, tak i praktických znalostí, odměnou pro vás bude velmi kvalitní vzdělání umožňující získání prestižního, zajímavého a lukrativního povolání s vysokým uplatněním na trhu práce.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte silnou motivaci stát se lékařem a pomáhat lidem? 
 • Nevadí vám věnovat studiu velké množství času? 
 • Jste manuálně zručný a baví vás pracovat rukama? 
 • Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi? Umíte je přesvědčit pro dobrou věc? 
 • Máte empatické cítění? Dokážete se vcítit do emocí jiných a chápat je? 
 • Dokážete převzít za své jednání odpovědnost a obhájit svá rozhodnutí? 
 • Dovedete odolávat psychické zátěži i fyzické námaze?
 • Baví vás týmová, ale i samostatná práce?

„Během posledního roku na střední jsem měl tu typickou nerozhodnost: Co dál? Situaci mi neulehčovalo ani to, že jsem do té doby byl osm let ve třídě zaměřené na matematiku, té jsem se však nadále věnovat nechtěl. Vzhledem k tomu, že chemie ani biologie mě nijak extrémně nebavily, byla pro mě volba zubního lékařství na Lékařské fakultě MU poměrně velký risk. Ten se však vyplatil. Ačkoliv byly první tři semestry velice náročné, studium mě i přesto začalo velice bavit.“

Čeněk Černoch Čeněk Černoch
student zubního lékařství

Praxe

Praktická výuka je nedílnou součástí studia Zubního lékařství. Začíná už od 1. semestru, a to v rámci simulované výuky v předmětu Preklinické zubní lékařství a pokračuje kontinuálně celým studiem. S prvními pacienty přijdete do kontaktu od 4. semestru studia. Budete je vyšetřovat a ošetřovat v rámci jednotlivých oborů zubního lékařství. K maximálnímu zintenzivnění praktické výuky dojde v 10. semestru, kdy budete muset v sedmitýdenní stáži zvládnout komplexní ošetření pacienta.

Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti ve smluvních zařízeních prázdninové praxe. Většinou v privátních zařízeních, zubních laboratořích a na klinických pracovištích: 

 • po 2. semestru – 1 týden praxi v zubní laboratoři a 1 týden praxi v zubní ordinaci
 • po 4. semestru – 1 týden praxi s náplní práce dentálního hygienisty
 • po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství 
 • po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství

Praktická výuka je tedy nedílnou součástí tohoto studijního programu.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Zubního lékařství najdete široké uplatnění v praxi. Můžete působit v privátní ambulantní sféře, ale i v nemocničních zařízeních na Stomatologických klinikách. Po absolvování doktorského studia můžete také pracovat jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo být aktivní v akademické sféře jako učitelé na vysokých školách lékařského zaměření.

„Odmalička bylo mým snem stát se lékařem. Nakonec jsem se rozhodl pro obor zubní lékařství a jsem za to velmi rád. Tento obor, i když se to zprvu nemusí zdát, je velmi rozmanitý. Zubařina je medicína, tvůrčí až umělecká práce a podnikání v jednom. Je to také obor, který se velmi rychle vyvíjí. Studium na Lékařské fakultě MUNI mi dalo dobrý teoretický i praktický základ k dalšímu vzdělávání, které je u moderního zubního lékaře nezbytné.“

Ondřej Kulla Ondřej Kulla
absolvent, zubní lékař

Podmínky přijetí

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního programu na LF MU v červnu 2021 pro akademický rok 2021/2022, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2021/2022 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu pro podzimní semestr akademického roku 2021/2022


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Zubní lékařství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info