105 let MU: Čerpat sílu a naději v příbězích z minulosti a inspirovat se u kolegyň a kolegů

Slavnostní podvečer ve Velké aule Karla Engliše spojený s předáváním medailí osobnostem Masarykovy univerzity a významným představitelům vědy, kultury, vysokého školství i veřejného života se 31. ledna stal první z událostí, kterou Masarykova univerzita v letošním roce oslavuje 105. výročí založení.

1. 2. 2024

Foto: Martin Indruch

„Sešli jsme se, abychom si společně připomněli osobnosti, které Masarykovu univerzitu utvářely a utvářejí, šíří dobré jméno, ideje a ideály, a zároveň zmínili hodnoty a principy, z nichž Masarykova univerzita vyrostla,“ uvedl na úvod Martin Bareš. Zmínil zejména masarykovský odkaz, americkou demokracii a ideály humanismu. Dějiny univerzity připodobnil k příběhu, který byl poutí 20. stoletím včetně války i období první republiky až po vznik deseti fakult a velkolepého kampusu. „Univerzita vyrostla z ničeho, měla být zničena a nakonec povstala jako Fénix z popela a stala se vědeckou a vzdělávací institucí, která úspěšně soutěží s evropskými i světovými školami,“ dodal.

Oceněné osobnosti z řad Lékařské fakulty MU

Stříbrná medaile

Bez popisku

Alena Štětková – lékařka, dlouhodobá předsedkyně Správní rady MU

Vystudovala LF MU, v letech 1992–2002 byla ředitelkou Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. V letech 2002–2011 se na MU podílela na výuce předmětu Veřejné zdravotnictví. V roce 2019 byla oceněna Malou bronzovou medailí MU, je také držitelkou Ceny města Brna. FNUSA se pod jejím vedením vypracovala ve špičkové zařízení poskytující vysoce specializovanou péči občanům města Brna i celého regionu. Podařilo se jí vytvořit odborné programy, které si získaly uznání v odborných kruzích nejen v rámci ČR. Pod vedením Aleny Štětkové se uskutečňovala postupná rekonstrukce jednotlivých částí nemocnice tak, aby ústav s více než dvousetletou tradicí odpovídal současným i výhledovým požadavkům na přístrojovou úroveň lékařských pracovišť, technické zázemí ústavu i na pohodlí pacientů. Anna Štětková zůstala MU věrná až do současnosti, kdy je studentkou Univerzity třetího věku oboru Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení.

Zlatá medaile

Bez popisku

Jiří Mayer – přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a Lékařské fakulty MU, bývalý děkan fakulty

Stál u projektu CEITEC od jeho vzniku a vedl program Molekulární medicína. V letech 2010–2018 byl děkanem LF MU. Zasloužil se o projekt Simulačního centra, modernizaci výuky, zkvalitnění PhD studia, zvýšení vědeckého výkonu fakulty a o hospodářskou stabilitu LF s velkým důrazem na zvýšení počtu zahraničních studentů samoplátců. Zasloužil se o převedení postgraduálního specializačního vzdělávání na lékařské fakulty signifikantním přínosem k vytvoření smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a lékařskými fakultami. Při klinice založil Laboratoř molekulární biologie, která se stala základem významných mezinárodně viditelných vědeckých úspěchů pracoviště. Založil organizaci CELL (the Czech Leukemia Study Group for Life), nyní mezinárodně uznávanou vědeckou organizaci, která je zapojena do řady mezinárodních projektů, a od roku 2022 se spolupodílí na řešení evropského grantu. Byl a je členem řady prestižních odborných uskupení a společností a držitelem několika prestižních ocenění. Je jedním ze spoluautorů celosvětově mimořádně prestižních léčebných doporučení, tzv. European Leukemia Net, pro terapii chronické myeloidní leukémie.

Jiří Vorlíček – profesor Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a Lékařské fakulty MU, bývalý děkan fakulty

Vystudoval LF MU a poté nastoupil do dnešního Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOÚ). Během 45 let však působil na několika dalších místech. V roce 1973 přešel na II. interní kliniku Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a později se stal přednostou Interní hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno, kterou vedl v letech 1989–2010. V letech 1997–2003 byl děkanem LF MU v Brně a v letech 2003–2008 se podílel na jejím vedení jako proděkan. V době jeho řízení došlo na LF MU mimo jiné ke generální opravě tehdejší budovy lékařské fakulty, důležité jsou však především jeho aktivity při výstavbě univerzitního kampusu v Brně. Jako první u nás přišel v 90. letech s pojmem paliativní medicína a za stejnojmennou učebnici byl mnohokrát oceněn. V roce 2007 byl prezidentem republiky oceněn medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy. V letech 2008–2014 byl ředitelem MOÚ. Přednáší a je autorem mnoha odborných publikací, učebnic a článků nejen z oboru hematologie a onkologie.

Bez popisku

Jan Žaloudík – profesor Kliniky operační onkologie FN Brno a Lékařské fakulty MU, bývalý děkan fakulty

Byl děkanem LF MU v letech 2003–2010, kdy se zasadil o vybudování univerzitního kampusu. Zasloužil se o vznik nových výukových a klinických pracovišť, zejména však Kliniky komplexní onkologické péče, Kliniky radiační onkologie a Kliniky operační onkologie v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ), a začlenění ústavu do akademického svazku významných výukových, výzkumných a klinických pracovišť MU. Na celostátní úrovni pomohl vzniku a fungování nadstavbového atestačního oboru onkochirurgie; vzniku Národního onkologického programu s instalací komplexních onkologických center a onkopreventivních programů s datovým zajištěním a vzniku Agentury zdravotnického výzkumu. Na mezinárodní úrovni přispěl k pevnému začlenění Masarykova onkologického ústavu a jeho klinik LF MU do svazku Organizace evropských onkologických ústavů a k další účasti MOÚ v evropských programech boje se zhoubnými nádory. Významná je také jeho snaha o podporu europrojektů koordinovaných z MU a MOÚ.

Obřad byl dle slov prorektora pro akademické a kulturní záležitosti Jiřího Hanuše, který programem provázel, příležitostí uvědomit si, jakou cestu MU od roku 1904 urazila a v jakých turbulentních dobách žila a žije. To ostatně potvrdil ve svém projevu i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Celý průběh akce a všechny oceněné je k dispozici v tomto článku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info