2x 1000 pro SIMU

Důvod k oslavám je i o prázdninách a na SIMU oslavovali hned 2x: Mají za sebou 1000 dní provozu centra, kde přivítali 1000. účastníka postgraduálních kurzů na SIMU. Byl jím MUDr. Lukáš Homola z FN Brno, kterému položili několik otázek.

8. 8. 2023

Bez popisku

Za 1000 dní provozu Simulačního centra LF MU (SIMU) se podařilo mnohé! Například získat akreditaci SESAM, uspořádat bezmála stovku běhů nejrůznějších kurzů neba natočit průlomový díl Hyde Park Civilizace. Za 4 semestry se kapacity centra naplnily tak, že zde probíhá výuka 139 předmětů, a to nejen pro mediky, ale i budoucí farmaceuty nebo zdravotnické záchranáře. A další předměty postupně přibývají. Náhoda nebo také sportovní terminologií "dokonalý timing" tomu chtěl, že se zástupce přednosty Kliniky dětských infekčních nemocí FN Brno MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. stal přesně 1000. účastníkem postgraduálních kurzů, které v SIMU od jeho otevření proběhly. 

17. července jste absolvoval kurz Management kritických stavů v pediatrii na SIMU – ze své aktuální pozice zástupce přednosty KDIN LF MU a FN Brno máte problematiku akutního dětského pacienta takříkajíc na denním pořádku. V čem pro vás bylo absolvování tohoto kurzu výzvou?
Ano, naše klinika se věnuje akutním dětským pacientům včetně těch kriticky nemocných. Hlavní výzvou na kurzu pro mě byly simulace pacientů s diagnózami, se kterými se u nás běžně nesetkáváme (např. rozsáhlé popáleniny, KPR novorozence). Byla to výzva, ale vlastně i největší přínos.

Od prvního září budete zastávat funkci přednosty této kliniky. Nejprve nám dovolte pogratulovat ke jmenování a hned se zeptám, jak právě absolvovaný kurz případně ovlivní každodenní praxi Vás a Vašich kolegyň a kolegů?
Kurz určitě doporučím všem kolegům, protože spoustu komunikačních návyků z kurzu by se mi moc líbilo aplikovat na našem pracovišti.

Vidíte v simulační medicíně budoucnost vzdělávání ve Vašem oboru a plánujete zařadit simulace v nějaké podobě do Vámi realizované pregraduální výuky?
Rádi bychom část naší výuky infekčního lékařství učili na SIMU. Jsme momentálně ve fázi diskuze, která výuková forma by byla pro naše cíle nejvhodnější. Už teď víme, že bychom chtěli zařadit nácvik lumbální punkce, kterou učí i neurologové. Studenti by tak měli více příležitostí si tuto proceduru zopakovat.

Na SIMU jste absolvoval také ABCD kurz pro lektory. V čem vidíte přínos těchto kurzů pro případné frekventanty a také pro studenty, které budou mít takto proškolení lektoři na starosti?
Dávání zpětné vazby je velmi důležité při výuce i v práci. Doposud jsem ji používal tak nějak intuitivně. Zásadní přínos ABCD kurzu je intenzivní nácvik debriefingu. Netušil jsem, že debriefing může mít jasnou strukturu a nástroje, které mi jej velmi usnadní.

Jakou odlišnost/výjimečnost pozorujete na kurzech konaných na SIMU LF MU a kurzech mimo SIMU?
Se simulacemi mimo prostředí SIMU jsem se setkal pouze minimálně v podobě hraných scének s lektorem nebo při nácviku specifických schopností na modelech (třeba bronchoskopie). High-fidelity simulace na SIMU jsou úplně jiný zážitek.

SIMU se stalo významným subjektem na poli výuky jak pregraduální, tak i postgraduální. Je něco, co byste vzkázal zájemcům, kteří přemýšlí o účasti na našich kurzech?
Vzkázal bych "Zkuste to!" Na SIMU lze trénovat věci, na které nás ani praxe nepřipraví.

Děkujeme za rozhovor a všem účastníkům kurzů děkujeme, že jste s námi.

Tým SIMU

Simulační centrum LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info