50. výročí založení oslavila Dětská oční klinika FN Brno a LF MU

Na jaře 2019 oslavila Dětská oční klinika FN Brno a LF MU 50. výročí založení a  25. výročí založení Centra laserové léčebné a refrakční chirurgie.

22. 5. 2019

Před pětadvaceti lety provedl profesor Rudolf Autrata  jako první v Evropě fotorefrakční keratektomii excimerovým laserem (PRK) v celkové anestesii u dítěte s komplikovanou dioptrickou vadou- vysokou myopickou anisometropií, kde nebylo možno využít klasické brýlové korekce a byla prokázaná biologická intolerance kontaktní čočky. První pacient této operace má v dospělosti kvalitní prostorové binokulární vidění a je bez dioptrické vady.

Ve stejném roce jako první v Evropě provedl profesor Autrata fototerapeutickou keratektomii (PTK) u dítěte s praktickou slepotou a s opacitou povrchových částí rohovky v důsledku přední dystrofie rohovky. 

Od roku 1999 se tomuto pracovišti připisují další prvenství o oboru a to nejen v České republice, ale i Evropě. Profesor Autrata provedl u dítěte s podobně komplikovanou dioptrickou vadou operaci Multizonální LASEK (laser subepithelial keratectomy) vlastní modifikovanou technikou preparace epitelu rohovky a s novou multizonální fotoablací šetřící stroma rohovky pomocí nového řídícího softwaru excimerového laseru. A v následujících dvaceti letech bylo těchto operací provedeno už 215.  V současné době Dětská oční klinika FN Brno a LF MU provádí tyto typy operací u dětí  exkluzivně jako jediné pracoviště v ČR a soubor pacientů početně a dobou sledování je světově prioritní.  

50. výročí založení Dětské oční kliniky FN Brno a LF MU 

Refrakční chirurgie je relativně novou specializací dětského očního lékařství, která se zabývá korekcí všech dioptrických  nebo-li refrakčních vad  jinak než brýlemi či kontaktními čočkami. Nejčastěji je používán excimerový laser emitující  záření o vlnové délce 193nm. Počítačem řízený svazek laserových paprsků koriguje  trvale všechny typy dioptrických vad změnou zakřivení přední plochy rohovky. Tento  laser je řadu let standardně používán pro léčbu dioptrických vad i povrchových onemocnění rohovky u dospělých pacientů.  V poslední době výrazně stoupá zájem odborné veřejnosti  o možnosti jeho využití  ve specifických indikacích u dětí.

Dětská oční klinika FN Brno a LF MU se touto problematikou u dětských pacientů  začala systematicky zabývat  od roku 1994 jako první na světě. Dlouhodobé výsledky u početných souborů dětských pacientů prokázaly stabilní vysokou účinnost a bezpečnost metody laserové chirurgie u dětí pro zachování a zlepšení zrakových funkcí. 

Klinické studie zaměřené na tato témata  byly publikovány v domácích i zahraničních renomovaných odborných časopisech. Tři práce byly oceněny kreditem CME (Continual Medical Education) pro postgraduální vzdělávání, udělovaným Americkou lékařskou asociací těm publikacím, které přinášejí nové a prioritní poznatky pro rozvoj oboru.  Tématika laserové refrakční chirurgie u dětí byla předmětem  několika desítek našich zahraničních pracovních a přednáškových pobytů v Evropě a USA. 

Strabologie  je další významnou specializací dětské oftalmologie. Správná diagnóza typu strabismu a stanovení optimálního léčebného protokolu je důležitá zejména u mladších dětí do 8 let pro vývoj a fixaci kvalitního binokulárního vidění na jejich celý další život. 

Více informací na webu Dětské oční kliniky

Více článků

Přehled všech článků