50. výročí založení oslavila Dětská oční klinika FN Brno a LF MU

Na jaře 2019 oslavila Dětská oční klinika FN Brno a LF MU 50. výročí založení a  25. výročí založení Centra laserové léčebné a refrakční chirurgie.

22. 5. 2019

Bez popisku

Před pětadvaceti lety provedl profesor Rudolf Autrata  jako první v Evropě fotorefrakční keratektomii excimerovým laserem (PRK) v celkové anestesii u dítěte s komplikovanou dioptrickou vadou- vysokou myopickou anisometropií, kde nebylo možno využít klasické brýlové korekce a byla prokázaná biologická intolerance kontaktní čočky. První pacient této operace má v dospělosti kvalitní prostorové binokulární vidění a je bez dioptrické vady.

Ve stejném roce jako první v Evropě provedl profesor Autrata fototerapeutickou keratektomii (PTK) u dítěte s praktickou slepotou a s opacitou povrchových částí rohovky v důsledku přední dystrofie rohovky. 

Od roku 1999 se tomuto pracovišti připisují další prvenství o oboru a to nejen v České republice, ale i Evropě. Profesor Autrata provedl u dítěte s podobně komplikovanou dioptrickou vadou operaci Multizonální LASEK (laser subepithelial keratectomy) vlastní modifikovanou technikou preparace epitelu rohovky a s novou multizonální fotoablací šetřící stroma rohovky pomocí nového řídícího softwaru excimerového laseru. A v následujících dvaceti letech bylo těchto operací provedeno už 215.  V současné době Dětská oční klinika FN Brno a LF MU provádí tyto typy operací u dětí  exkluzivně jako jediné pracoviště v ČR a soubor pacientů početně a dobou sledování je světově prioritní.  

50. výročí založení Dětské oční kliniky FN Brno a LF MU 

Refrakční chirurgie je relativně novou specializací dětského očního lékařství, která se zabývá korekcí všech dioptrických  nebo-li refrakčních vad  jinak než brýlemi či kontaktními čočkami. Nejčastěji je používán excimerový laser emitující  záření o vlnové délce 193nm. Počítačem řízený svazek laserových paprsků koriguje  trvale všechny typy dioptrických vad změnou zakřivení přední plochy rohovky. Tento  laser je řadu let standardně používán pro léčbu dioptrických vad i povrchových onemocnění rohovky u dospělých pacientů.  V poslední době výrazně stoupá zájem odborné veřejnosti  o možnosti jeho využití  ve specifických indikacích u dětí.

Dětská oční klinika FN Brno a LF MU se touto problematikou u dětských pacientů  začala systematicky zabývat  od roku 1994 jako první na světě. Dlouhodobé výsledky u početných souborů dětských pacientů prokázaly stabilní vysokou účinnost a bezpečnost metody laserové chirurgie u dětí pro zachování a zlepšení zrakových funkcí. 

Klinické studie zaměřené na tato témata  byly publikovány v domácích i zahraničních renomovaných odborných časopisech. Tři práce byly oceněny kreditem CME (Continual Medical Education) pro postgraduální vzdělávání, udělovaným Americkou lékařskou asociací těm publikacím, které přinášejí nové a prioritní poznatky pro rozvoj oboru.  Tématika laserové refrakční chirurgie u dětí byla předmětem  několika desítek našich zahraničních pracovních a přednáškových pobytů v Evropě a USA. 

Strabologie  je další významnou specializací dětské oftalmologie. Správná diagnóza typu strabismu a stanovení optimálního léčebného protokolu je důležitá zejména u mladších dětí do 8 let pro vývoj a fixaci kvalitního binokulárního vidění na jejich celý další život. 

Více informací na webu Dětské oční kliniky


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info