Akademický senát LF MU schválil jmenování dvou nových proděkanů i výroční zprávu za rok 2022

Na zasedání Akademického senátu LF MU v úterý 20. června byli jmenováni dva noví proděkani, členové Disciplinární komise, došlo ke změně názvu jednoho z pracovišť, byla schválena výroční zpráva za rok 2022.

23. 6. 2023

Bez popisku

Novou proděkankou pro záležitosti studentů a vnější vztahy bude jmenována prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., která zastává funkci zástupkyně přednosty Neurochirurgické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Eva Brichtová na této pozici působila krátce jako pověřená proděkanka po odchodu tehdejší proděkanky Mgr. Jany Fialové, Ph.D. na pozici prorektorky pro záležitosti studentů a vnější vztahy. Řady proděkanů rozšíří i Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., který bude jmenován proděkanem pro personální záležitosti, vnitřní organizaci a legislativu. 

Akademický senát LF MU v dalších usneseních přijal jmenování členů Disciplinární komise LF MU ve složení: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., prof. MUDr. Filip Růžička Ph.D., MUDr. Filip Marek, Ph.D., Kristián Kalianko, Sára Blahová a Adam Wechsler, dále zvolil Matyáše Rece do Výukové komise AS LF MU a Matyáše Fejfara do Ekonomické komise AS LF MU. Senát schválil dále změnu názvu pracoviště "Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství" na nový název pracoviště "Všeobecná interní klinika", účinnost přejmenování nastává od 1. ledna 2024.

V neposlední řadě byla schválena Výroční zpráva o činnosti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za rok 2022. Výroční zprávu i přijatá usnesení naleznete na těchto odkazech:

Výroční zpráva 2022 Přijatá usnesení AS LF MU 20. 6. 2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info