Akreditace nového habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Neurovědy na LF MU

Lékařské fakultě Masarykovy univerzity byla v červenci 2019 udělena Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství akreditace nového habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Neurovědy.

6. 8. 2019

Bez popisku

V červenci 2019 byla Lékařské fakultě Masarykovy univerzity udělena Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) akreditace nového habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Neurovědy. V budoucnu tedy bude uchazečům z Masarykovy univerzity i zájemcům extramurálním umožněn další kariérní a vědecko-výzkumný růst v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru.

Zároveň byly NAÚ prodlouženy stávající akreditace dalších oborů řízení Neurologie, Psychiatrie a Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, přičemž v posledním jmenovaném oboru nabízí LF MU jako jediná v ČR možnost konat jak řízení habilitační, tak řízení ke jmenování profesorem. V současné době LF MU má oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ve 23 oborech.

Neurovědy představují vysoce interdisciplinární vědecký obor zaměřený na studium nervového systému ve všech jeho aspektech. Jednotlivými odvětvími neurověd jsou neuroanatomie, neurofyziologie, neurofarmakologie, neuroinženýrství, kognitivní, behaviorální a sociální neurovědy, výpočetní neurovědy a neuroinformatika. Zároveň se jedná o zastřešující disciplínu pro klinické obory neurologie a psychiatrie.

Historie neurovědního výzkumu na LF MU sahá do devadesátých let dvacátého století, kdy došlo k funkčnímu propojení jednotlivých neurovědních pracovišť a k zahájení jejich spolupráce v nejrůznějších oblastech výzkumu (od výzkumu základního, přes translační až po výzkum aplikovaný). Výrazná akcelerace rozvoje oboru Neurovědy pak nastala v souvislosti s rozvíjející se spoluprací Lékařské fakulty a CEITEC MU, respektive s jeho neurovědním programem.

Od akademického roku 2008/2009 nabízí LF MU možnost studia v doktorském studijním programu Neurovědy, který úspěšně absolvovalo již 13 doktorandů. Tento studijní program prošel koncem roku 2018 (společně se všemi doktorskými programy na LF MU) restrukturalizací a po získání nové akreditace je nově nabízen jako studijní program Neurovědy se třemi specializacemi (Neurologie, Neurovědy a Psychiatrie), což ještě více deklaruje silnou interdisciplinaritu tohoto vědního oboru a otevírá nové možnosti spolupráce a meziooborových přesahů.

Nová akreditace habilitačního a profesorského řízení v oboru Neurovědy má úzkou návaznost na další obory, v nichž se habilitační a profesorská řízení na LF MU uskutečňují, jako jsou Neurologie či Psychiatrie, současně ale představuje pojítko s řadou postgraduálních vědecko-výzkumných oborů  mimo LF MU, např. s Fakultou sociálních studií MU, Filozofickou fakultou MU, Přírodovědeckou fakultou MU apod.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info