Akreditace nového magisterského programu na LF MU

Na konci září 2019 získala Lékařská fakulta MU akreditaci nového pětiletého magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog.

1. 11. 2019

Bez popisku

Na konci září 2019 získala Lékařská fakulta MU akreditaci nového pětiletého magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog.

Cílem studia v tomto v ČR unikátním studijním programu je vzdělat a vychovat absolventy, kteří budou kompetentní k výkonu činností v rámci asistované reprodukce. Budou mít nejen hluboké teoretické znalosti biologie pohlavních buněk a fyziologie reprodukce, ale také přehled v oblastech legislativy, regulace a etiky tohoto specifického lékařského oboru. Během svého studia se studenti seznámí s veškerými medicínským aspekty reprodukce člověka a zároveň díky značnému podílu praktické výuky získají všechny praktické dovednosti nezbytné pro práci s vajíčky, spermiemi a preimplantačními embryi v klinické laboratoři.

Centra reprodukční medicíny, kterých je nyní v ČR více než 40, se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných klinických embryologů. Tito pracovníci se v současnosti rekrutují z jiných biologicky orientovaných magisterských programů a jejich plnohodnotné začlenění do klinické praxe tak vyžaduje další zdlouhavé a velmi nákladné vzdělávání. Při stále rostoucím počtu párů trpících poruchami plodnosti (v současnosti cca jeden z osmi párů) je tedy šance na uplatnění absolventů nového studijního programu velmi vysoká.

Absolventi nového programu budou v souladu s platnou legislativou Odbornými pracovníky v laboratorních metodách asistované reprodukce s možností okamžité samostatné práce na pozici klinický embryolog. Následným absolvováním specializační praxe a složením atestační zkoušky pak získají předpoklady k zastávání vedoucí funkce. Znalosti a dovednosti v kontextu evropské legislativy na úrovni mezinárodního certifikátu „Clinical embryologist“ (European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE) jim umožní uplatnit svoji profesi také na pracovištích mimo ČR.

Vznik studijního programu byl umožněn za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu OP VVV Masarykova univerzita 4.0.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info