Aplikace k zadání informací o pracovní povinnosti ze strany studentů

Čtěte znění e-mailu zaslaného studentům 4. 11. 2020 k nově vytvořené aplikaci k zadání informací o pracovní povinnosti ze strany studentů.

5. 11. 2020

Bez popisku

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si Vás informovat o nově spuštěné agendě "Oznámení o pracovní povinnosti studentů" v IS MU. Jedná se o aplikaci, která si klade za cíl udržet přehled o počtu nasazených studentů napříč jednotlivými kraji v ČR a umožní fakultám případně modifikovat formu výuky v průběhu semestru. Vámi poskytnuté informace mimo jiné slouží jako podklad studijním referentkám k zavedení omluvenky do IS MU. Nemusíte tak informovat o svém pracovním nasazení jednotlivé vyučující.

Pokud potvrdíte nebo jste již potvrdili převzetí Pracovního příkazu některému z krajských úřadů, prosím o založení hlášení v IS MU kliknutím na tlačítko "Nahlásit pracovní povinnost" - zde vyplníte informace přímo obsažené v Pracovním příkazu. Prosím, vyplňujte datum vydání pracovního příkazu, nikoliv nástupu na první směnu. 

Jestliže již máte jednou hlášení založené, umožňuje agenda také zpětné úpravy stávajících informací odkazem "Změnit pracovní povinnost" - zde můžete hlášení editovat, případně nahrát přílohu.

Agendu naleznete na stejném místě, jako oznámení o pozitivním/negativním testu nebo karanténě.

Vámi poskytnuté informace jsou dobrovolné a podléhají zákonu o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), jenž provádí nařízení 2016/679 (GDPR).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info