Brno hostilo prestižní setkání Evropské skupiny pro maligní hypertemii

Evropská skupina pro Maligní hypertermii (EMHG) letos poprvé uspořádala své 42. výroční setkání v České republice, konkrétně v Brně, ve dnech 15. – 17. května 2024. Zahájení tohoto významného setkání odborníků a vědců z celého světa se konalo v prostorách Simulačního centra Masarykovy univerzity (SIMU) a pokračovalo programem v hotelu International. Odborný program byl zaměřený na diagnostiku, léčbu a výzkum Maligní hypertermie (MH).

7. 6. 2024

Bez popisku

Setkání začalo ve středu odpoledne v Simulačním centru LF MU (SIMU), kde se kromě pracovního zasedání výboru EMHG konaly také dva workshopy a prohlídky centra. Atmosféru prvního dne završil nádherný západ slunce při rautu na střeše SIMU, který účastníci nadšeně ocenili.

Ve čtvrtek 16. května bylo setkání slavnostně zahájeno v hotelu International. Organizátoři Martina Klincová a Petr Štourač spolu s českým senátorem Romanem Krausem přivítali účastníky a připomněli významné momenty z historie MH testování v Brně, včetně založení laboratoře in vitro kontrakčního testu (IVCT), která zde funguje již více než 20 let.

Odborný program setkání byl mimořádně bohatý a zahrnoval klinické kazuistiky, novinky v genetické diagnostice a výzkum na zvířecích modelech. Doktorka Dagmar Štěpánková z Akademického centra maligní hypertermie LF MU prezentovala nový registr pacientů s MH, který se používá v České i Slovenské republice.

Za nejlepší výzkumnou přednášku kongresu byl oceněn Thomas Joseph z USA, který se věnoval vazebným místům propofolu a jeho inhibičnímu efektu na receptor RYR1. Nejlepší klinickou přednáškou byl oceněn příspěvek Benedikta Lothera z Německa, zaměřený na elastografii, tedy měření svalové ztuhlosti u pacientů s MH.

Kongres také nabídl dvě vyzvané přednášky. První z nich přednesla prorektorka Masarykovy univerzity, profesorka Šárka Pospíšilová, která se věnovala zakladateli genetiky Gregorovi Johannovi Mendelovi a sekvenování jeho genomu. Druhou přednášku měl profesor Robert Dirsken z University of Rochester Medical Center, New York, USA, jehož sdělení se zaměřilo na vliv zvýšené okolní teploty a vlhkosti na vnímavost k MH.

Odborný program zahrnoval také dvě Masterclass organizované za EMHG Young members pod vedením Martiny Klincové, které byly zaměřeny na IVCT a klinické poradenství.

Společenský program zahrnoval návštěvu Mendlova muzea, kde proběhla slavnostní večeře v zrekonstruovaném Mendlově skleníku. Setkání EMHG 2024 v Brně se tak stalo nejen významnou odbornou událostí, ale také příležitostí k navázání nových kontaktů a sdílení nejnovějších poznatků v oblasti Maligní hypertermie.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info