Ceny děkana LF MU

V pondělí 9. března 2020 ocenil děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. pregraduální studenty nominované na Cenu děkana za akademický rok 2019/2020.

10. 3. 2020

Bez popisku

Ceremonie je tradiční akcí od roku 2011 s cílem ocenit studenty za mimořádné studijní výsledky. V loňském roce byly nastaveny nové podmínky a byly nastaveny celkem 3 kategorie pro nominaci. Akce se zúčastnili proděkani lékařské fakulty, školitelé vědeckého programu P-PooL, přednostové klinik a ústavů fakulty i hosté z řad studentů a zaměstnanců fakulty. Děkan vyjádřil spokojenost s vysokou kvalitou předložených nominací a s uznáním poděkoval všem přihlášeným studentům. V příjemné komorní atmosféře byly vyhlášeny výsledky v jednotlivých kategoriích a diplomem ocenění studenti byli krátce představeni. Akcí provázela proděkanka pro záležitosti studentů LF MU Mgr. Jana Fialová, Ph.D. 

Kategorie za vynikající studijní prospěch:

Beáta Barátová
Nadezhda Borzenko
Lucie Dobšáková
Barbora Jeřábková
Jakub Voldřich
Veronika Vitouchová
Miriam Karasová

Kategorie za vynikající vědecký výkon:

1. místo Volodymyr Porokh
2. místo Vít Všianský
3. místo Jakub Sumbal, Michael Teodor Grey

Kategorie za mimořádný přínos lékařské fakultě:

1. místo Natália Antalová
2. místo Rodrigo Garsía Berezo
3. místo Nikola Sukdoláková

Blahopřejeme všem oceněným studentům!

Součástí programu byla také věcná diskuse studentů s vedením fakulty, moderovaná proděkankou K. Kaňkovou. Diskuse se dotýkala zajímavých výzkumných projektů, studia a života na naší fakultě, její blízké i vzdálenější budoucnosti. Debata se sklonila rovněž k přípravám výuky v simulačním centru, k optimalizaci specializačního vzdělávání, studenti se zajímali též o materiály k výuce, možnosti rozložit blokovou výuku v nemocnicích do odpoledních hodin či snížení docházky z povinných 100 % na nižší úroveň.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info