CREATIC: nové centrum excelence LF MU otevírá cestu k moderním terapiím pro vzácná onemocnění

Od 1. ledna 2024 má Lékařská fakulta MU vlastní centrum excelence s názvem CREATIC. Jeho hlavním úkolem bude prošlapávat cestu k dostupné buněčné a genové terapii pro vzácná onemocnění. Přesně před rokem v čase adventu se Lékařská fakulta MU dozvěděla skvělou zprávu. Se svým projektem centra pro výzkum, vývoj a výrobu buněčných a genových terapií pro vzácná onemocnění uspěla v obrovské mezinárodní konkurenci. Dosáhla tak na podporu z prestižní výzvy Teaming for Excellence spadající pod výzkumný a inovační program Horizon Europe. Od té doby se udělal kus práce a letos o Vánocích můžeme na Lékařské fakultě slavit podruhé.

7. 12. 2023

Bez popisku

Hlavním posláním Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre (CREATIC) bude excelentní výzkum, vývoj a výroba inovativních léčivých přípravků pro moderní terapie a současně také hledání inovativních způsobů, jak poskytnout velmi nákladné léčivé přípravky moderních terapií potřebným pacientům za dostupnou cenu. V laboratořích Advanced Cell Immunotherapy Unit (ACIU), doposud zapojených do výzkumné infrastruktury CZECRIN (Czech Clinical Research Infrastructure Network) v rámci Farmakologického ústavu LF MU, a které se od 1. ledna stanou společně součástí nového centra excelence, již vznikly dva léčivé přípravky ze skupiny buněčných terapií. Prvním z nich je protinádorová vakcína určená pro dětské onkologické pacienty se vzácnými vysoce rizikovými solidními nádory. Tímto typem terapie bylo v rámci klinické studie doposud léčeno více než 40 pacientů. Řada z nich je v dlouhodobé remisi onemocnění. Druhý léčivý přípravek na bázi mezenchymálních stromálních buněk je určen pacientům s nemocí motýlích křídel. Tyto v lidském organismu napomáhají opravám poškozených tkání a usměrňují přehnané funkce imunitního systému. „Oba typy léčivých přípravků umožňují velmi přesně a personalizovaně léčit právě vzácná onemocnění a je možno je vyrábět v malém rozsahu pro omezený počet pacientů,“ vysvětluje docentka Regina Demlová, která bude stát v čele centra CREATIC. „Jejich výroba zároveň musí probíhat v blízkosti pacientů. Napojením na spolupracující nemocnice a infrastrukturu pro podporu nekomerčního klinického výzkumu CZECRIN získáváme v podobě centra CREATIC komplexní nástroj, jak umožnit pacientům se vzácným či doposud nediagnostikovaným onemocněním přístup k léčivým přípravkům moderních terapií,“ dodává Demlová.

Velkou výzvou pro centrum CREATIC je otevírání témat dostupnosti léčivých přípravků moderních terapií pro pacienty se vzácnými onemocněními, a to včetně regulace jejich cen a úhradových mechanismů. V rámci centra vzniká platforma, která usiluje na základě podložených datových analýz o aktualizování a sladění regulačních postupů. Jejím cílem je prošlapat cestu ke vzájemné dohodě na novém modelu, který zajistí dostupnost léčby pro pacienty a bude udržitelný pro systémy zdravotní péče.

Díky finančním prostředkům z Operačního programu Jan Amos Komenský se v průběhu dvou let pro CREATIC přestaví pavilon C03 Univerzitního kampusu Bohunice. Zde momentálně sídlí i laboratoře ACIU. Přestavbou vznikne skoro 1000 m2 čistých GMP prostor, které ustojí srovnání s nejvyššími světovými standardy. „Jednoznačně největší výzvou pro nás bude zajistit po celou dobu rekonstrukce nepřerušený provoz v laboratořích, které podléhají přísné regulaci kontroly,“ říká Ondřej Bar, který je jako operační ředitel v CREATIC pověřen dohledem nad koordinací stavebních prací. Nově zbudované prostory výrazně napomůžou ke zrychlení procesů výroby. „Zajistíme tak jejich bezpečnost a nejmodernější řešení. Celý proces výroby bude probíhat pod jednou střechou a pod správou jednoho subjektu,“ dodává Ondřej Bar.

Součástí nových prostor budou také čtyři zcela nové laboratoře pro genovou terapii, s jejichž výrobou Lékařská fakulta zatím nemá zkušenosti. V rámci teamingového projektu CREATIC však dochází k propojení se špičkovými evropskými partnery - Fraunhofer Institutem - přední světovou organizací pro aplikovaný výzkum v oblasti genových a buněčných terapií, Univerzitou v Lipsku a Univerzitou v Kodani, kteří budou s námi sdílet své know-how v této oblasti.

Jedním z pilířů centra CREATIC tak je i vzdělávání. Součástí strategie centra budou kromě vzdělávacích seminářů a workshopů také například nové studijní profilace se zaměřením na léčivé přípravky moderních terapií. „Na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity tak budujeme technologicky vyspělé vývojové a výrobní laboratoře, které budou sloužit excelentním výzkumníkům mezinárodní úrovně pro vývoj a výrobu buněčných a genových terapií, umožňující léčbu individuálního pacienta nebo velmi malých skupin pacientů. Centrum CREATIC vzniká jako veřejné výzkumné centrum a svým ukotvením v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity kombinuje akademickou, výzkumnou i aplikační klinickou sféru v blízkosti léčených pacientů,“ shrnuje Regina Demlová.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info