Diskuze o respektu, právech a komunikaci ve světě porodnictví s mezinárodní expertkou

Mezinárodní expertka Hermine Hayes-Klein, JD., přednesla na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity odbornou přednášku o informovaném souhlasu a lidských právech v porodnictví. Akce, pořádaná ve spolupráci s APODAC a UNIPA, se konala 27. listopadu 2023 a získala účast 70 studentů a odborníků. Prezentace doktorky Hayes-Kleinové otevřela prostor pro diskuzi a workshop, poskytujíc nové pohledy na klíčová témata ve světě porodnictví.

6. 12. 2023

Bez popisku

Mezinárodní expertka na informovaný souhlas a lidská práva v porodnictví, Hermine Hayes-Klein, JD., přinesla své neocenitelné poznatky na půdu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dne 27. listopadu 2023 se uskutečnila  její přednáška, následovaná diskuzí a workshopem, kterou pořádal Ústav zdravotnických věd LF MU ve spolupráci s Asociací pro porodní centra a domy (APODAC) a Unií porodních asistentek (UNIPA). Celkem se akce zúčastnilo přibližně 70 studentů a odborníků z praxe.

Úvodní slova a srdečné přivítání účastníků zazněly z úst proděkanky pro nelékařské studijní programy profesorky Andrey Pokorné a garantky studijního programu Porodní asistentce dr. Radky Wilhelmové. Hlavním nosným tématem byla „Role informovaného souhlasu a lidská práva v porodnictví“. Zazněla i další aktuální témata, která hýbou světem porodnictví, jako „respektující komunikace při poskytování péče o ženy ve zdravotnické instituci, změny lidskoprávního postavení ženy a „jejího těla“ během porodu v institucionálním zařízení, potenciální kolize práv rodící osoby a kompetence zdravotníků při poskytování porodnické péče a strategie pro sensibilizaci a osvětu laické i odborné veřejnosti v tématu tzv. porodnického násilí“.

Tato událost nejen poskytla prostor pro odborný růst, ale také podtrhla významné téma, kterým je respekt, lidská práva a komunikace ve světě porodnictví. Závěrem lze konstatovat, že setkání s Hermine Hayes-Klein na LF MU bylo obohacujícím zážitkem pro všechny zúčastněné, kteří nyní mohou s novými pohledy a znalostmi přistupovat k problematice porodnictví a k péči o ženy v těchto klíčových okamžicích života.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info