Dopis děkana LF MU ze dne 16. 4. 2020

Bez popisku

Dopis děkana LF MU v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 404 o pracovní povinnosti studentů LF

Vážení a milí studenti,

obracím se na vás v situaci, kdy po usnesení vlády ze dne 9. dubna č. 404, je uložena pracovní povinnost studentům 5. ročníků magisterského programu Zubní lékařství, 3. ročníků bakalářských programů a 1. a 2. ročníků navazujících magisterských programů. Z praktického hlediska se jedná se o rozšíření usnesení č. 220 z 15. března 2020, které již povolalo do pracovní povinnosti studenty 5. a 6. ročníku programu Všeobecného lékařství a 3. ročníků studentů oboru Všeobecná sestra a programu Zdravotnické záchranářství.

Mimo uvedených studentů se tímto aktuálním usnesením rozšiřuje pracovní povinnost na:

  • studenty pátého ročníku prezenční formy studijního programu Zubní lékařství
  • studenty posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání
  • studenty všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program

Vaše zapojení do povinné pracovní činnosti je v kompetenci Krajského úřadu. Vedení LF MU, ve spolupráci se SKAS LF MU, vám bude maximálně nápomocno při racionálním zařazení do jednotlivých pracovních pozic, reflektující potřeby jak zdravotnického zařízení, tak vaše.

Velmi oceňuji dosavadní dobrovolnickou činnost koordinovanou SKAS LF MU a vaše zapojení do pomoci v krizové epidemiologické situaci.

Chci vás ubezpečit, že společně s celým vedením naší LF budeme i nadále vytvářet podmínky k vašemu úspěšnému završení tohoto studijního semestru a celého vašeho studia v případech závěrečných ročníků.

I přes složitou situaci zachovejte klid, rozvahu a pokračujte ve svém studiu navzdory ztíženým podmínkám.

Jsem plně přesvědčen, že komplikovanou situaci společnými silami zvládneme.

Srdečně vás zdravím

Martin Repko

 

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. děkan

V Brně dne 16. 4. 2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info