Dopis děkana LF MU ze dne 22. 11. 2021

Informace děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. ze dne 22. 11. 2021 k aktuálnímu vývoji.

22. 11. 2021

Bez popisku

Vážení členové akademické obce,

v návaznosti na aktualizaci preventivních opatření proti COVID-19 reflektujících vládní opatření došlo ke změně opatření i na LF MU s účinností od 23. 11. 2021.

Za účelem ochrany zdraví všech zaměstnanců LF MU i studentů žádám o testování neočkovaných osob.

Vedení LF MU vyjednalo s klinickými výukovými pracovišti testování neočkovaných zaměstnanců i studentů před vstupem do výuky. Akceptovány budou RT-PCR testy nebo také Rychlý antigenní test (RAT) realizovaným poskytovatelem zdravotních služeb (antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem). Nelze uplatnit samotest.

Zásadní změnou s účinností od 23. 11. je akceptace RAT testu provedeného ve zdravotnickém zařízení, a to s dobou platnosti 7 dní.

V návaznosti na aktualizaci opatření vlády účinných od 23. 11. je nově umožněno, aby zaměstnanci LF MU, kteří se při výkonu své práce v žádném okamžiku nevyskytují v prostorách zdravotnického zařízení splnili preventivní podmínky i rychlými antigenními testy (RAT) určenými pro sebetestování na pracovišti. Testování všech zaměstnanců je rovněž umožněno v testovacím místě FN Brno (vyhrazená doba od 7.00 do 8.00 hod., příchod na centrální evidenci, kde se zaměstnanci prokáží průkazem zaměstnance/ITIC jako příslušnost k LF MU.

Testování pro zaměstnance LF MU je podporováno ve FN Brno a pro zaměstnance je bezplatné, úhrada bude čerpání z rozpočtových prostředků daného zaměstnance pracoviště.

Testování studentů bude zajištěno bezplatně ve FNB, DN a Porodnice Obilní trh. Konkrétní postupy pro testování RAT budou k dispozici na webových stránkách med.muni.cz a studentům zaslány ze studijního oddělení.

Při využití RAT testování v uvedených zdravotnických zařízeních doporučujeme testování podstoupit v dostatečném časovém předstihu před začátkem výuky tak, aby nedošlo k pozdnímu nástupu do výuky. Zaměstnanci jsou povinni informace o splnění preventivních podmínek zadat do INETu a studentů do IS MU.

V případě, že dojde k jakémukoli posunu v rámci obecně platných opatření, která nejsou nyní známa, budeme toto reflektovat i na fakultní úrovni.

S pozdravem
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Opatření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 10/2021 (aktualizováno k 22. 11. 2021)

Dopis rozeslaný studentům pro vstup do prezenční výuky

Vážené studentky, vážení studenti,

v návaznosti na aktualizaci preventivních opatření proti COVID-19 pro vstup do prezenční výuky účinných od 23. 11. 2021, prosím o přečtení „Informace děkana LF MU k aktuálnímu vývoji“ z dnešního dne:

Vedení LF MU vyjednalo s klinickými výukovými pracovišti testování neočkovaných studentů před vstupem do výuky. Akceptovány budou RT-PCR test nebo také RAT vyšetření studenta realizované poskytovatelem zdravotních služeb (antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem). Nelze uplatnit samotest.

Zásadní změnou je akceptace RAT testu provedeného ve zdravotnickém zařízení, a to s dobou platnosti 7 dní. Prosím o pečlivé pročtení instrukcí jednotlivých výukových pracovišť k testování studentů:

- FNB, DN a Porodnice Obilní trh: Konkrétní postup pro testování RAT na těchto výukových pracovištích naleznete na webových stránkách. Ve FNB se mohou testovat rovněž neočkovaní studenti za účelem splnění preventivních opatření před teoretickou výukou.

- FN USA: Neočkovaní studenti konající praxi ve FN USA budou testování RAT přímo na dané klinice, a to vždy v den zahájení praktické výuky.
Neočkovaní studenti Zubního lékařství mohou využít testování RAT na Stomatologické klinice pravidelně – vždy v pondělí mezi 7:00 - 7:30 (STK, 4. patro, seminární místnost).

- MOÚ: Postup RAT testování neočkovaných studentů popsán v dokumentu

Při využití RAT testování v uvedených zdravotnických zařízeních doporučujeme testování podstoupit v dostatečném časovém předstihu před začátkem výuky tak, aby nedošlo k pozdnímu nástupu do výuky. Testování bude poskytnuto neočkovaným studentům bezplatně.

Negativní výsledek RT-PCR testu si student stáhne z Očkovacího portálu občana a dále vloží s přiděleným QR kódem do agendy Koronavirus v IS MU.

Pokud student výsledek testu nevloží do IS MU, musí být schopen se negativním testem prokázat i na místě před výukou. Studenti účastnící se klinické výuky a praxe u poskytovatelů zdravotních služeb musí být vždy schopni doložit splnění preventivních podmínek i na místě před zahájením a v průběhu výuky.

V případě, že dojde k jakémukoliv posunu v rámci obecně platných opatření, která nejsou nyní známa, budeme toto reflektovat i na fakultní úrovni.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan

 

 

 

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info