Dopis děkana LF MU ze dne 24. 4. 2020

Vedení Lékařské fakulty MU ve spolupráci s vedením univerzity připravuje další kroky v návaznosti na nová epidemiologická opatření vlády ČR.

24. 4. 2020

Bez popisku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,

obracím se na vás v souvislosti s aktuální situací a změnami souvisejícími s uvolňováním epidemiologických opatření na území ČR, které by se měly týkat i fungování vysokých škol.

I když z veřejného prostoru zaznívají často dramatické a protichůdné informace, chci Vás ubezpečit, že se aktuálně vedení MU a LF MU nechystá provést radikální změny v již nastavené organizaci výuky v tomto semestru.

I po 27. 4. 2020 zůstávají v platnosti opatření rektora MU a děkana LF MU v návaznosti na platný Nouzový stav v ČR (aktuálně do 30. 4. 2020). Jedinou zásadní změnou je, že studenti všech ročníků mají možnost vstupu do prostor MU za účelem individuálních konzultací a pro využití služeb knihovny. Před vstupem do univerzitních prostor si musí studenti v IS MU potvrdit Prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Další informace Vám poskytnu v návaznosti na změny související s ukončením Nouzového stavu na území ČR.

S úctou Váš
Martin Repko
Děkan LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info