Dopis děkana studentům LF MU ze dne 6. 3. 2021

Děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. k vyhlášení nové pracovní povinnosti pro vybrané skupiny našich studentů s účinností od 8. března 2021.

6. 3. 2021

Bez popisku

Vážené studentky, vážení studenti,

Usnesením Vlády ČR ze dne 5. března 2021 č. 248 byla vyhlášena nová pracovní povinnost pro vybrané skupiny našich studentů s účinností od 8. března 2021.

I přes opakovaný nesouhlas všech děkanů lékařských fakult v ČR sdružených v Asociaci děkanů LF (ADLF) a podáních racionální rozkladů z naší strany došlo ke kroku, který opětovně naruší kontinuitu studia na LF MU.

Opakovaně jsme deklarovali ochotu a snahu našich studentů pomoci našemu zdravotnictví formou dobrovolnické činnosti, která je racionální a účinná. Tuto formu jsme jasně preferovali před plošným povinným nasazením.

LF MU, jako zodpovědná instituce, naplní podmínky, které ji vládní usnesení ukládá a poskytneme příslušným hejtmanům požadovaná data týkající se studentů, na které se vztahuje aktuálně vyhlášená pracovní povinnost.

LF MU bude v součinnosti s těmito orgány a bude také důsledně vyžadovat naplnění požadavků ADLF především směrem k racionálnímu využití studentů a jejich odbornému zapojení úměrnému jejich zkušenostem a délce studia. Budeme také vyžadovat příslib daný ministrem zdravotnictví o respektu a ponechání již běžících zapojení našich studentů v rámci dobrovolnické činnosti. Nepodkročitelným požadavkem je i nárok studentů, kteří pomáhají v klinické praxi na ochrannou vakcinaci, jak přislíbil pan ministr zdravotnictví ve veřejném prohlášení.

Milé studentky, milí studenti,

stejně jako vy nevítám vaše povinné pracovní nasazení. Nicméně, prokažme nyní všichni racionalitu a zodpovědnost vůči našemu zdravotnictví a pacientům.

Nevíme, jak dlouho povinné nasazení a nepříznivá epidemiologická situace bude trvat. Snažme se společně minimalizovat výpadky ve vašem studiu – ze strany vedení LF MU optimalizací výuky a snahou o zohlednění zátěže studentů a ze strany studentů jejich proaktivní intenzivní snahou o kontinuitu jejich studia ve ztížených podmínkách.

Prosím, sledujte pravidelně aktualizované Nejčastější otázky studentů související se současnou situací.

Já i celé vedení LF MU vám i nadále chceme být oporou. Jsme připraveni vám poskytnout nejen podmínky ke studiu za aktuálních okolností, ale také maximální možnou pomoc tak, abychom společně celou situaci co nejlépe zvládli.


Váš
Martin Repko
Děkan
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

V Brně dne 6. 3. 2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info