Dotek, který pomáhá! Kampaň zaměřená na osvětu v moderní terapii onkologických onemocnění

Brněnská část kampaně Dotek, který pomáhá, odstartovala setkáním s médii a veřejností 22. června v obchodním centru Olympia. Jde o poslední zastávku předních odborníků a zástupců pacientských spolků. Až do pondělí 27. června si zde návštěvníci mohou prohlédnout interaktivní model rakovinné buňky, který se sem přesunul z Prahy, přes Plzeň a Ostravu.

23. 6. 2022

Bez popisku

Vyřčení diagnózy rakovina primárně začne děsit, jelikož dříve znamenala pro mnohé pacienty víceméně nezvratný osud. Co se změnilo? Kam se posunula onkologická léčba? Jakou roli hrají v péči o onkologicky nemocné pacienty zdravotní sestry? Jak rozšiřovat mezi pacienty a obecně veřejnost moderní přístupy v léčbě těchto onemocnění? 

Aby mohla být léčba rakoviny co nejúspěšnější, je nutné, aby byl odhalen nádor co nejdříve pro včasnou léčbu. Právě proto se osvětová kampaň Dotek, který pomáhá, řídí heslem, čím více osvěty, tím lépe. Celá akce odstartovala na začátku června v Praze se zastávkami v Plzni, Ostravě a Brně. V každém městě byla kampaň zahájena setkáním médií a veřejnosti, jež moderoval novinář a moderátor PhDr. Jakub Železný. V úterý 22. června se poslední zastávky v brněnském obchodním centru Olympia zúčastnili prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., zástupce přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, která je přednostkou Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP); prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a místopředsedou České onkologické společnosti ČLS JEP a Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.

Kampaň má zvyšovat povědomí o léčbě onkologických onemocnění a věnovat se propagaci dostupnosti kvalitní špičkové onkologické péče v ČR, jejím možnostem a přínosům pro pacienty i jejich nejbližším. V současné době je díky kvalitnímu vývoji a výzkumu dostupná péče, která cílí přímo na daného pacienta. Onkologie tak dnes umí vyléčit pacienty, u kterých by před časem nezbývalo mnoho naděje. „Postupy se zdokonalily ve všech oblastech: v chirurgii, v radiologii je to především otázka správného zaměření a šetření zdravých tkání. V systémové léčbě jsou to nové léky, které zasahují konkrétní struktury nádorové buňky nebo tkáně, čímž zabíjí nádor na rozdíl od předchozích cytostatických léčiv, které zasahovaly i buňky zdravých tkání. A pak je to imunoterapie, způsob léčby, který nastartuje imunitu vlastní tělu. Tělo tak zvládne boj s nádorem díky organizmu vybuzenému speciální medikací,“ říká doc. Prausová.

„Pokud jde o výskyt onemocnění, na jižní Moravě je to srovnatelné s výskyty v ČR. Z leukemií se nejčastěji se vyskytuje chronická lymfocytární leukémie. Obecně pak platí, že incidence krevních onemocnění je častější u mužů než u žen. Důležité je však poznamenat, že díky moderní léčbě, která se stále zdokonaluje, významně roste počet pacientů, kteří jsou léčeni dlouhodobě a dlouhodobě také přežívají. U mnohočetného myelomu medián přežití dnes přesahuje 7 let, u chronické lymfocytární leukémie 12 let a u chronické myeloidní leukemie dokonce 20 let. Jen pro naši kliniku to znamená ročně tisíce návštěv onkologicky nemocných. Významně se tak zvyšuje zátěž nejen center, ale i menších hematologických pracovišť v regionu. Cílíme na to, abychom předcházeli komplikacím, abychom využívali co nejvíce moderních přístupů,“ uvádí prof. Doubek. Problémem podle něj je nedostatek specialistů zejména v regionálních pracovištích, kam často vyráží vypomáhat lékaři specializovaných center.

Kampaň Dotek, který pomáhá, upozorňuje na vše, co souvisí s léčbou onemocnění. Záznam streamu z brněnského setkání zhlédněte níže. V nákupním centru bude k prohlédnutí interaktivní model rakovinné buňky, symbol kampaně, až do pondělí 27. června.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info