EVBRES meeting na LF MU

Na Lékařské fakultě MU proběhlo setkání zástupců projektu Evidence-Based Research (EVBRES) podpořeného v rámci COST ACTION pro přípravu tréninkové školy zaměřené na rozvoj a výuku metod evidence based research při klinickém výzkumu.

7. 8. 2019

Bez popisku

Ve dnech 30. – 31. července se na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v rámci Českého národního centra CEBHC-KT konalo setkání účastníků projektu EVBRES (Evidence-Based RESearch) podpořeného v rámci COST ACTION. Centrum CEBHC-KT (The Czech Republic Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation) zastřešuje Cochrane Czech Republic, The Czech Republic Centre for Evidence-Based Healthcare: The Joanna Briggs Institute Centre of Excellence a Masaryk University GRADE Centre. Účastníky setkání na půdě LF MU uvítala proděkanka Andrea Pokorná, zástupkyně ředitele centra CEBHC-KT.

Během setkání proběhlo také setkání lídrů celé pracovní skupiny 2 (WG 2) za účasti předsedy COST ACTION EVBRES prof. Hanse Lunda z Univerzity v Bergenu. Lídrem WG 2 v rámci EVBRES a součástí „Core Group“ EVBRES skupiny je ředitel centra CEBHC-KT Miloslav Klugar, který projekt za Českou republiku pro LF MU získal. Meetingu na LF MU se zúčastnilo 12 zahraničních odborníků z 11 partnerských zahraničních institucí zabývající se touto problematikou. V současné době reprezentuje EVBRES COST ACTION 95 odborníků v rámci „Management committee“ z 35 evropských zemí (včetně 19 cílových zemí COST). Oba čeští zástupci, PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. a Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D., participují na COST ACTION již od doby prvních diskuzí s CORE GROUP v rámci Cochrane colloquia v roce 2018 v Edinburghu.

Jedna z aktivit pracovní skupiny WG 2 je zaměřená na Rozvoj a výuku metod evidence based research při klinickém výzkumu (Development and Teaching of Methods to be Evidence-Based when doing Clinical Research). V rámci této aktivity odborníci na brněnském setkání připravovali tréninkovou školu Practising of Evidence-Based Health Research, kterou vedou dr. Hrund Thorsteinsson z Islandu společně s Jitkou Klugarovou, zástupkyní lídra WG2 i centra CEBHC-KT. Vznikající tréninková škola zaměřená na studenty lékařských i nelékařských zdravotnických oborů, mladé, ale i zkušené vědce si klade za cíl seznámit a naučit je:

  • aplikovat koncept EBR, tedy jak obhájit nutnost nového klinického výzkumu a jak uvést nové poznatky do stávajícího kontextu,
  • vytvářet zaměřené zodpověditelné výzkumné otázky,
  • používat nejlepší vyhledávající strategii systematických review,
  • vhodně posuzovat systematická review,
  • používat nástroje pro hodnocení rizika zkreslení systematických review,
  • interpretovat kvalitní systematická review a transferovat jejich obsah do vlastního výzkumu.

První takto připravená tréninková škola se bude konat 3. – 4. 10. v Estonsku pro členy EVBRES, kteří budou šířit informace ve svých zemích. Termín pro české kolegy je plánován na akademický rok 2020/2021. Další informace jsou zveřejňovány průběžně na webu EVBRES a i na webu CEBHC-KT.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info