Inovativní způsob výuky a mezioborová spolupráce

Ve spolupráci SIMU a Farmakologického ústavu LF MU byla v úterý 20. září 2022 uspořádána speciální TBL lekce na téma Kritické čtení klinických studií otevřená všem studentům medicíny.

13. 10. 2022

Bez popisku

V návaznosti na úzkou spolupráci SIMU a Farmakologického ústavu LF MU byla v úterý 20. září 2022 uspořádána speciální lekce na téma Kritické čtení klinických studií otevřená všem studentům medicíny. Lekce byla unikátní nejen inovativním pedagogickým přístupem, který je založen na týmové výuce (Team-Based Learning), ale i obsahem kompletně připraveným content-expertkou dr. Lenkou Součkovou. Co se týká vlastního uspořádání lekce, jsou zde tři hlavní části. Studentům je předem poskytnut tzv. pre-class reading jako příprava na hodinu. Následuje testovací část - porozumění textu pre-class readingu je testováno v individuálním testu, stejný test pak vypracovávají studenti ve skupině, kde se mohou vzájemně přesvědčovat o nejsprávnější odpovědi, svá rozhodnutí zdůvodňovat a obhajovat. Posledním krokem druhé části je společná diskuze, kde jsou zmíněny správné odpovědi a content-expert má prostor zodpovědět související dotazy. Třetí část TBL lekce je věnovaná kazuistice virtuálního pacienta, na niž studenti pracující v menších skupinách aplikují získané znalosti. Celou lekcí provází studenty facilitátor, jehož úkolem je zejména vytváření bezpečného prostředí a podpoření diskuze, jíž se student učí nejen obhajovat své názory, ale mimoděk i samotnou probíranou látku.

Přišlo celkem 20 studentů, přičemž velkou výhodou bylo zastoupení všech ročníků studia medicíny. V jedné skupině se tak setkali jak nováčci, tak i medici před státnicemi. Meziročníková spolupráce a vzájemné předávání zkušeností a znalostí mezi spolužáky fungovalo skvěle, což bylo velmi pozitivně hodnoceno i samotnými studenty v rámci zpětné vazby. Velice si chválili samotný pre-class reading i virtuálního pacienta, díky kterému pochopili důležitost různých pojmů z oblasti klinických studií. Pojmů, které dosud znali pouze teoreticky a nyní se je naučili aplikovat v praxi. “Celou lekci provázela příjemná atmosféra a prolínala se jí diskuze na vysoké úrovni. Bylo skvělé pozorovat, jak jsou studenti schopni změnit své názory a společně nacházet správná řešení.” komentovala dr. Jitka Rychlíčková, která provázela lekcí jako facilitátorka.

Ve spolupráci se SIMU plánuje Farmakologický ústav LF MU uspořádat v úterý 25. října 2022 od 15:30 další tréninkovou lekci – tentokrát na téma Aplikovaná farmakologie antihypertenziv, management léčby krevního tlaku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info