Jedinečná publikace v ČR na téma dětské otorinolaryngologie

Bývalý přednosta Kliniky dětské ORL FN Brno a LF MU prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., spolu se současným přednostou MUDr. Milanem Uríkem, Ph.D., připravili jedinečnou publikaci na téma dětské otorinolaryngologie, která svým záběrem a komplexností je vůbec jediná v rámci ČR i SR.

5. 10. 2019

Bez popisku

Jedinečnou publikaci, jedinou ucelenou knihu dětské otorinolaryngologie společně připravili bývalý přednosta Kliniky dětské ORL FN Brno a LF MU prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., spolu se současným přednostou MUDr. Milanem Uríkem, Ph.D.

Autoři knihy předkládají čtenářům přehledně seřazené aktuální informace, poznatky i zkušenosti týkající se chorob a vývojových vad v oblasti ucha, nosu a paranazálních dutin, hltanu, hrtanu a měkkých tkání krku a rovněž poruch hlasu i řeči, a to jak z hlediska jejich etiopatogeneze, diagnostiky a diferenciální diagnostiky, tak i moderních léčebných postupů. Publikace rovněž zachycuje dynamický vývoj současných možností diagnostiky a korekce poruch sluchu. Prezentovány jsou zejména nejnovější audioimplantáty, které byly uvedeny do medicínské praxe v posledním roce. Díky nim se výrazně změnila prognóza rozvoje dětských pacientů s těžkou vadou či úplnou ztrátou sluchu a zvýšila se jak jejich kvalita života, tak i možnost zařazení do běžného školního kolektivu i do plnohodnotného života. Jde o zcela nová, v dětské medicínské praxi dosud nepoužívaná technická zařízení, implantovaná v oblasti hlavy.

Kniha svým záběrem a komplexností je vůbec jediná v rámci ČR i SR. Text je bohatě doplněn názornými schématy, tabulkami, barevnými obrázky a fotografiemi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info