Jiří Vaněk jmenován emeritním profesorem MU

Profesor Vaněk, bývalý přednosta Stomatologické kliniky a proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, byl k dnešnímu dni oficiálně jmenován emeritním profesorem Masarykovy univerzity. Tento titul mu byl udělen za jeho mimořádný přínos k rozvoji stomatologie nejen v Brně, ale i v celé České republice.

1. 7. 2024

Profesor Jiří Vaněk s dcerou, Den absolventů LF MU 21. 6. 2024

Profesor Jiří Vaněk byl k 1. červenci 2024 jmenován emeritním profesorem Masarykovy univerzity jejím rektorem Martinem Barešem na základě návrhu děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, profesora Martina Repka. Tento titul získávají excelentní osobnosti, které se svou celoživotní pedagogickou a vědeckou činností mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj univerzity nebo její součásti. Emeritní profesor je čestným členem akademické obce Masarykovy univerzity a fakulty s právem podílet se na aktivitách univerzity, fakulty či pracoviště. Jmenovací dektret bude profesoru Vaňkovi předán při nejbližší vhodné příležitosti.

"Profesora Vaňka si nesmírně vážím, protože se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj stomatologie/zubního lékařství nejenom ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a na Masarykově univerzitě, ale i v celé ČR. Během svého 52letého působení na II. stomatologické, nyní Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny intenzivně formoval brněnskou školu stomatologie a její propojení se všeobecným lékařstvím," uvedla ke jmenování profesorka Lydie Izakovičová Hollá, proděkanka pro zubní lékařství LF MU.

Jiří Vaněk absolvoval magisterský studijní program Stomatologie v roce 1963, býval přednostou Stomatologické kliniky a proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, byl také členem vědecké rady Ministerstva zdravotnictví a participoval na aktivitách řady odborných společností a časopisů. O jeho počinech na poli dentální transplantologie a implantologie, které mu zajistily status průkopníka, si přečtěte v nedávno vydaném rozhovoru, kde vzpomíná i na studium a své kariérní začátky.

Příběhy obyčejného lékařství: Za implantologii a širší medicínu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info