Juniorská akademie LF MU: představujeme medicínu středním školám

Juniorská akademie LF MU jako nový program na podporu nadějných mladých mozků nabídla studentům a pedagogům středních škol za měsíc svého působení již 7 odborných aktivit v podobě webinářů a live chatů.

14. 4. 2021

Bez popisku

První webináře nabídly studentům i jejich vyučujícím pomoc při orientaci v neustále se zvětšujícím množství informací, jak odborné informace vyhledat, vyhodnotit jejich relevantnost a jak vybrat ty zdroje, které mohou použít do své seminární práce nebo SOČ. Nastínily postupy dodržování etiky publikování a citování. Poskytly odpovědi na otázky, proč je nezbytné ve vědě publikovat a co obnáší teoretická příprava k výzkumu a prezentování jeho výsledků.

Prostřednictvím live chatů mohli studenti i středoškolští pedagogové klást dotazy vyučujícím a přednostovi anatomického ústavu. Cenná diskuse obou stran vede k přípravě dalších aktivit akademie.

V nejbližším období se mohou motivovaní středoškoláci a jejich vyučující těšit na specializované prezentace o významu lékařské biologie pro medicínu, o termografii v medicíně a další. Pro velký zájem o nově vypsané téma SOČ jsou do nabídky odborných aktivit zařazeny i bloky prezentací na toto téma z pohledu několika specialistů, patologa, kardiologa a molekulární genetičky.

Více o novinkách Juniorské akademie si můžete přečíst zde.

Do projektu akademie je v současné době zapojeno více než 40 lektorů a školitelů nejen z řad zaměstnanců Lékařské fakulty MU. Recentní epidemiologická situace nás nutí držet program akademie v distanční formě, ale nezahálíme a pracujeme na přípravě široké nabídky odborných aktivit. Chcete-li budoucím generacím studentů naší fakulty ukázat svou oblast působnosti, neváhejte nás kontaktovat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info