Kdy přerušit pupečník, radí absolventka LF MU v oceněné bakalářské práci

Studentka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Anna Jašová zvítězila v celorepublikové soutěži o nejlepší bakalářskou práci ve studijním programu Porodní asistence.

6. 12. 2022

Bez popisku

Česká komora porodních asistentek ji vyhlásila už popáté, přičemž letošní účast byla historicky vůbec nejvyšší, když se soutěže účastnily absolventky z hned devíti vysokých škol. Předním kritériem hodnocení prací je jejich praktický přínos pro porodní asistenci.

Anna Jašová, která navázala na úspěch své spolužačky Terezy Janečkové z roku 2020, zaujala osmičlennou hodnotící komisi zpracováním tématu „Kdy je optimální přerušit pupečník po fyziologickém porodu“. Třebaže tato problematika není v současné době příliš diskutovanou, debata o ní začíná sílit. I s ohledem na to, že správný postup a načasování přerušení pupečníku může výrazně prospět jak průběhu třetí doby porodní, tak adaptaci novorozence i jeho pozdějšímu vývoji.

Na následující tři dotazy odpověděla vedoucí bakalářské práce Radka Wilhelmová, která je zároveň garantkou studijního programu Porodní asistence na LF MU.

V čem vidíte hlavní význam a přínos oceněného textu?
Jedná se o bakalářskou práci, která přináší zdařilý literární přehled k tématu „načasování přerušení pupečníku novorozence po porodu“. Výstupy přehledu mohou podpořit modifikaci standardní porodnické praxe a umožnit bezpečnou volbu postupu založenou na důkazech. To z hlediska odborného. Z hlediska teoretické profesní přípravy studentů je pak nezbytné spatřovat přínos v tom, že naši studenti na velmi dobré úrovni zvládají realizaci literárních přehledů a identifikace vhodných odborných zdrojů. To zřejmě i přispělo k vyhodnocení práce jako nejlepší v ČR.

Výstupem práce je doporučení pro klinickou praxi. Jaká je stávající praxe či metodologie, jde-li o přerušování pupečníku? Čím se lékaři a sestry řídí?
Obecně jsou informace o možnostech zavedených postupů podávané ženám zdravotníky často nejednotné (bez ohledu na konkrétní téma), což generuje nejistotu ženy a její následnou nedůvěru v kompetenci zdravotníků. Výstupy bakalářské práce mohou být prvním krokem ke sjednocení podávaných informací a také postupů, což rodícím ženám umožní informovanou a zdravotníky současně akceptovanou volbu zdravotnického postupu. Nejedná se tedy o zjednodušené jedno doporučení, ale uváděny jsou možné alternativy a vhodné postupy odpovídající konkrétní situaci a potřebám ženy i možnostem klinické praxe.

Jak lze vůbec východiska podobné práce dostat do širšího povědomí a závěrečná doporučení skutečně prosadit do praxe?
Nalezené a popsané důkazy je třeba komunikovat, ideálně na širší odborné platformě. Tzn. například napsat článek do oborového periodika, vytvořit informační leták či brožuru nebo téma přednášet v rámci oborové konference. Jako další velmi důležitou položku vnímám těsnou a efektivní spolupráci vzdělavatelů a odborníků z klinické praxe, kteří se podílejí na přípravě budoucích zdravotnických profesionálů. V neposlední řadě při prosazení změny do praxe je nezbytná motivace a součinnost zdravotnických profesionálů na různých úrovních řízení. V tomto konkrétním případě je právě fakt, že byla práce vyhodnocena jako nejlepší na národní úrovni, skvělá příležitost pro možnost další diseminace a sdílení či šíření informací.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info