Když se spojí brněnské univerzity pro dobrou věc: společně jsme darovali 255 litrů krve

Od loňského října až do letošního jara se šesti brněnským vysokým školám podařilo v rámci akce Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE darovat přes 255 litrů krve. Akci organizovala Lékařská fakulta MU pod záštitou děkana LF MU Martina Repka na podporu kampaně statutárního města Brna „Darujme krev pro Brno“.

26. 10. 2021

Bez popisku

Do akce Univerzitní POHÁR DAROVÁNÍ KRVE se zapojili studenti, absolventi i zaměstnanci šesti brněnských vysokých škol. Krev bylo možné darovat v období od 1. 10. 2020 do 30. 4. 2021. Vzhledem k situaci spojenou s koronavirovou pandemií jsme uspořádali setkání a předání symbolických pohárů až nyní. Studentští koordinátoři se tak ve čtvrtek 14. 10. po dlouhé době měli opět možnost setkat na půdě Lékařské fakulty MU a s odstupem zhodnotit průběh a dopad celé kampaně.

Dosah akce je vskutku napříč celou Českou republikou, krev nebo některou z krevních složek chodili dobrovolníci darovat například v Ostravě, Boskovicích, Olomouci, Náchodě, Příbrami i v Karlových Varech. Nejvíce dárců bylo samozřejmě v brněnských odběrových centrech v Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnici Brno a v Krevní bance Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Celkem se do akce přihlásilo přes 570 dárců z 6 vysokých škol: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Newton University, Univerzita obrany a Vysoké učení technické v Brně.

Na setkání se sešli zástupci zapojených vysokých škol – studentští koordinátoři, proděkanka pro záležitosti studentů Mgr. Jana Fialová, Ph.D., zástupci Magistrátu města Brna Mgr. Iva Koudelková a MgA. Petr Vlha a koordinátorka projektu Mgr. Natália Antalová. V neformální atmosféře diskutovali o potřebě darování krve, neustálém oslovování prvodárců či potřebě vzniku národního registru dárců krve, ale i o další spolupráci.

Předání pohárů partnerským univerzitám se konalo v komorní atmosféře, ale zato s pečlivě připraveným programem. Hosty uvítala proděkanka Fialová, která ke kampani uvedla, že „jsme jako Lékařská fakulta MU hrdí na to, že jsme se stali koordinátory Univerzitního poháru darování krve. Podařilo se totiž spojit síly několika významných vysokých škol, což v městě Brně není síla vůbec malá, a v myšlence darovat krev jménem své univerzity tak pomoci mnoha potřebným.“ Předání pohárů a dárků koordinátorům následovala speciální ochutnávka čajů pro podporu krvetvorby, které připravilo Centrum léčivých rostlin LF MU.

Koordinátorka projektu Mgr. Antalová ocenila, že se univerzity dokázaly spojit a nesoutěžily mezi sebou. Zmínila význam oslovení velkého počtu prvodárců nejen v rámci akce Univerzitního poháru darování krve, ale i celé kampaně města Brna „Darujme krev pro Brno“. Perličkou, respektive jehličkou celé události se stal trénink odběru krve na modelu paže. Pod taktovkou Natálie si studentští koordinátoři vyzkoušeli odběr umělé krve právě na modelu paže. Všem se podařilo! Pravděpodobně díky tomu, že chodí darovat krev pravidelně.

Ze všech zapojených dárců jsme vylosovali také 10 výherců, kterým dárkové balíčky předáme při nejbližší příležitosti. Chceme jim tak poděkovat za neocenitelnou pomoc těm, kteří krev či některou z krevních složek skutečně potřebují.

Tvá škola – Tvá krev – Tvá pomoc!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info