Klasická hudba pro dobrou věc: Spolek mediků LF MU pořádá první benefiční koncert na vybudování památníku dárcům těl

Spolek mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity získal jedinečnou příležitost uspořádat koncert na podporu vybudování památníku dárcům těl, který vznikne na Ústředním hřbitově v Brně. Každoročně na fakultě vzdáváme dárcům těl hold uspořádáním pietního setkání v dušičkovém období, ale chceme také vybudovat důstojné místo, kam budou moct přicházet pozůstalí uctívat památku svých zemřelých. Na koncertě se představí jeden z nejlepších houslistů své generace, mladý český virtuos Josef Špaček, za doprovodu komorního orchestru Collegium musicum pod taktovkou Filipa Urbana.

21. 4. 2023

Houslista Josef Špaček, který vystoupí na benefičním koncertě Spolku mediků LF MU

„Ať už vzděláváme budoucí chirurgy, ortopedy, neurology, stomatology nebo třeba fyzioterapeuty, žádný ze studentů medicíny se neobejde bez studia anatomie. Anatomie je pro lékaře naprostý základ. Každodenní téma, s nímž naši studenti přicházejí do kontaktu už od prvního ročníku. Někdo by řekl ,Královna medicínských věd‘. Ovšem bez ohledu na pokrok a technologie, o kterých se mohlo ještě mé generaci jen zdát, i dnes platí, co platilo před stovkami i tisíci let. A totiž, že nic při studiu anatomie nenahradí práci se skutečným lidským tělem. Zkušenost, kterou student při praktické výuce na lidských tělech získá, je naprosto nepřenositelná a představuje základ pro veškerá lékařská povolání,“ uvádí k výuce anatomie přednosta Anatomického ústavu LF MU doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Anatomickým ústavem LF MU prošly, procházejí a budou procházet generace studentů medicíny. V průběhu studia se seznamují se stavbou a uspořádáním orgánových systémů lidského těla, což by nebylo možné bez ušlechtilého rozhodnutí dobrovolných dárců, kteří formou dárcovské smlouvy souhlasí, že po úmrtí bude jejich tělo použito pro účel výuky budoucích lékařů. Od roku 2018 pořádá ústav ve spolupráci se Spolkem mediků LF MU každoročně vzpomínkovou pietní akci při svátku zesnulých. Nyní je velkým přáním vybudovat na Ústředním hřbitově v Brně památník dárcům těl, čímž chceme vyjádřit vděčnost všem dárcům těl pro anatomické pitvy. Cena rekonstrukce stávajícího památníku a další úpravy se šplhá k milionu korun, a proto studenti ze Spolku mediků LF MU zřídili sbírku na transparentním účtu.

V letošním roce se podařilo navázat kontakt s jedním z nejlepších houslistů své generace, mladým českým virtuosem Josefem Špačkem, abychom mohli uvést první benefiční koncert Lékařské fakulty MU. Koncert se uskuteční 5. května 2023 od 19 hodin v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského na Komenského náměstí v Brně (Červený kostel). Zazní skladby Jean Sibelius - Pelléas et Mélisanda op. 46 a Ludwig van Beethoven - Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61 za doprovodu komorního orchestru Collegium musicum. Koncert řídí Filip Urban, který patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Vstupné na koncert je dobrovolné a je možné též přispět přímo na účet 2901871435/2010. Výtěžek koncertu použije Spolek mediků LF MU na vybudování památníku dárcům těl. 

Josef Špaček v současné době kombinuje úspěšnou sólovou dráhu s kariérou koncertního mistra České filharmonie. Česká mutace časopisu Forbes jej zahrnula mezi nejvýznamnější mladé české osobnosti v anketě „30 pod 30“. Hraje na housle „LeBrun; Bouthillard“ Guarneri del Gesù cca. 1732 zapůjčené od společnosti Ingles & Hayday.

Památník dárcům těl

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info