Konference MEFANET 2020 proběhne v listopadu v Brně

Letos se uskuteční již 14. ročník konference lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR. Organizátoři zvou na konferenci MEFANET 2020.

13. 8. 2020

Bez popisku

Koncem listopadu tohoto roku se bude konat další, v pořadí již čtrnáctý ročník, tradiční konference MEFANET. Témata se budou opět věnovat moderním metodám ve výuce lékařských a zdravotnických studijních programů v kombinaci s podporou informačních technologií.

Workshopy, plenární přednášky i posterová sekce umožní prezentujícím představit reálné výstupy, rozpracované koncepty a kreativní nápady posluchačům napříč lékařskými a nelékařskými zdravotnickými fakultami v České republice a na Slovensku.

Vzdělávací síť MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských a nelékařských zdravotnických fakult ČR a SR při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Cílem této mezifakultní spolupráce je vytvoření sítě horizontálně propojených výukových pracovišť. Primární snaha směřuje k usnadnění interakce mezi jednotlivými týmy z různých fakult, díky čemuž je studentům a pedagogům umožněno efektivně sdílet elektronické výukové materiály. MEFANET však jakkoli neovlivňuje řízení výuky a výzkumu na jednotlivých fakultách, všechny body naplňující projekt respektují samostatnost zapojených fakult. Zahájení společných aktivit pod hlavičkou sítě MEFANET se datuje do roku 2007, kde se na historicky prvním jednání oficiálně sešli zástupci tehdy lékařských fakult.

Vzdělávací síť MEFANET spojuje všechny lékařské fakulty napříč Českou republikou a Slovenskem a je řízena Koordinační radou MEFANET, která je složena ze zástupců všech zapojených členů. Od roku 2012 vstoupily do sítě také fakulty zaměřené na oblast nelékařských zdravotnických věd, které jsou koordinovány samostatnou Koordinační radou NZV.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info