Konference „Nové výzvy v hojení ran“ a V. ročník sympozia „Dekubity“

Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a CEBHKT letos pořádají již pátý ročník sympozia Dekubity, spolu s odbornou konferencí "Nové výzvy v hojení ran".

17. 3. 2022

Bez popisku

Mezi hlavní témata patří novinky v hojení ran, klinické doporučené postupy, multidisciplinární přístupy v hojení ran či například téma průchodu pacienta s chronickou ránou systémem zdravotních služeb nebo ulcerace dolních končetin. Účastníci se mohou těšit na odborné přednášky předních odborníků v oboru i na společné diskuze a nebude chybět ani společenský program. 

"Cílem konference je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci v managementu ran a především ke zkvalitnění profesní činnosti," uvádí přednostka Ústavu zdravotnických věd a zároveň předsedkyně programového výboru konference prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. 

Místem setkání všech odborníků zabývajících se problematikou dekubitů bude mikulovský Hotel Galant. Konference s názvem "Nové výzvy v hojení ran" spolu s pátým ročníkem sympozia "Dekubity" organizuje Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation pod záštitou děkana Lékařské fakulty prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran, a to 24. až 25. března 2022.

Kapacita akce byla naplněna a již není možné se na ni registrovat. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info