Koronavirus – informace a doporučení

Masarykova univerzita situaci týkající se šíření nového koronaviru monitoruje a řídí se doporučeními příslušných orgánů. Přečtěte si vydaná opatření a doporučení.

28. 2. 2020

Bez popisku

Na základě doporučení rektora MU děkan LF MU uděluje studijní volno těm, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru nebo se dostali do těsného kontaktu s nakaženými osobami, aby na dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě; a to i v případě, že se u nich aktuálně neprojevují příznaky onemocnění.

Dále umožní pracovníkům, kterých se výše uvedené může týkat, práci v režimu "home office", event. v nezbytných případech nařídí pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce.

Pro využití výše uvedených nařízení je nutné, aby studenti informovali studijní oddělení, které studijní volno potvrdí a zaevidují. Zaměstnanci musí o výše uvedených skutečnostech informovat své nadřízené, které ve spolupráci s personálním oddělením umožní "home office", či v případě potřeby nařídí pracovní volno.

Viz též Opatření a doporučení v souvislosti s šířením nového koronaviru.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info