LF MU klade velký důraz na kvalitní vzdělávání v oblasti anatomie

Anatomický ústav LF MU uspořádal na půdě fakulty přednášku hostující profesorky Cecilie Brassett, která se zúčastnila Kick-Off Meetingu projektu ERASMUS+ „LEAN in Medical Education: Reaching for Quality Management Tools to Teach Human Anatomy Effectively ina Multicultural and Multilingual Learning Space“ ve dnech 9. a 10. prosince 2021. Projekt se zaměřuje na další zkvalitňování výuky anatomie.

21. 12. 2021

Bez popisku

Jako součást Kick-Off Meetingu projektu s akronymem LEANBODY byla uspořádána dne 10. prosince 2021 přednáška profesorky Cecilii Brassett „From pupil to professional: The role of anatomy in the journey of a medical student in Cambridge“.

Profesorka Brassett z University of Cambridge, jež je jedním z účastníků projektu, ve své poutavé přednášce zmínila několik důležitých aspektů při vzdělávání budoucích lékařů a lékařek. Jedním z těch vůbec prvních nejzásadnějších, se kterými studenti medicíny přicházejí do styku, je právě výuka anatomie.

Cílem tříletého projektu LEAN in Medical Education: Reaching for Quality Management Tools to Teach Human Effectively in a Multicultural and Multilingual Learning Space je zvyšování kvality vzdělávání anatomických předmětů a následně jejich studentů na anatomických ústavech zapojených partnerů.

Nárůst počtu zahraničních studentů lékařských programů ve východoevropských zemí nebyl dostatečně reflektován v nárůstu počtu pedagogických pracovníků. Dlouhodobé zvýšení pracovní zátěže akademiků má za následek vysokou míru přetížení a stresu akademických pracovníků, ale i studentů. Lékařská profese je sama o sobě spojena s relativně vysokým rizikem ohrožení duševního zdraví a souvisejících chronických onemocnění. Projekt se zaměřuje na klíčový předmět Anatomie, který je vyučován v prvních ročnících studia, kde by měli studenti měli už od počátku studia získávat dovednosti pro efektivnější vyrovnávání se se zvýšenými riziky. Klíčovým výstupem projektu bude příručka „Jak řídit výuku kurzů anatomie pro internacionalizované a udržitelné lékařské vzdělávání“. Od roku 2023 zavede Světová federace lékařského vzdělávání (WFME) povinný akreditační proces pro globální zdravotnické vzdělávací instituce poskytující lékařské kurikulum v anglickém jazyce. V současné době východoevropské lékařské školy v této kategorii ještě nemohou akreditaci WFME získat.

Pro LF MU bude mimo další zkvalitňování výuky anatomie přínosem navázání spolupráce s prestižními vědeckými institucemi (University of Cambridge a Karolinska Institutet), jež jsou partnery projektu s rozpočtem 269 tis. EUR. Koordinátorem je maďarská Univerzita v Pécsi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info