LF MU pomáhá v době epidemie koronaviru

Masarykova univerzita se díky solidaritě ze strany studentů i zaměstnanců zapojuje do mnoha projektů, které mohou pomoct institucím i jednotlivcům. Na univerzitě funguje pro tyto účely databáze dobrovolníků a přizpůsobuje se stále zpřísňujícím opatřením kvůli šíření koronaviru. Jak se zapojuje Lékařská fakulta MU?

16. 3. 2020

Bez popisku

Již od pátku 13. března 2020 se medici naší fakulty připravovali a proškolovali ve Fakultní nemocnici Brno na urgentním příjmu, aby byli schopni provádět stěr z nosu a krku u pacientů s podezřením na infekci koronaviru. Studenti vyšších ročníků (např. programů všeobecného lékařství či intenzivní péče) na stanovišti rozdávají a vyplňují tiskopisy, provádí stěry pacientů, měří teploty a SpO2 v případě dušnosti pod dohledem pracovníků FN Brno a za použití dostatečných ochranných pomůcek.

Od soboty 14. března 2020 Studentská komora AS LF MU rozšířila dobrovolnické aktivity pro všechny další ročníky naší fakulty, zejména pro pomocné práce v nemocnici či výpomoc na call centru Krajské hygienické stanice, popřípadě jako podpora tísňové linky 112.

V sobotu též vedení naší fakulty rozhodlo o dobrovolném zapojení kvalifikovaných zaměstnanců LF MU s příslušnou expertízou mohou být potřeba na činnosti související s vyšetřováním onemocnění COVID-19. Může se jednat o posílení stávajícího diagnostického sektoru, aplikovaný výzkum související s metodologickou detekcí COVID-19, pomocnými pracemi v rámci laboratorního provozu i administrativní a koordinační činnosti.

V pondělí 16. 3. zahájily činnost dětské skupiny pod vedením dobrovolníků z Pedagogické fakulty MU. Starají se o děti lékařů a zdravotních sester zaměstnaných ve Fakultní nemocnici Brno. Pomoc nemocničnímu personálu mohla vzniknout díky péči děkana pedagogické fakulty doc. Jiřího Němce a prof. Martina Repka, děkana lékařské fakulty, v jejíchž učebnách jsou pro děti prostory zřízeny. 

Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v těchto dnech tak aktivně pomáhají fakultním nemocnicím zvládat nápor, a to v souvislosti s možnou virovou infekcí na koronavir. Za tyto aktivity je dnes ocenil děkan fakulty Martin Repko, který na tiskové konferenci FN Brno zmínil, že studenti získávají první zkušenosti v krizové situaci. "Jsou důležitou součástí mobilních stanů, kde provádějí triage pacientů a první konzultace," upřesnil.
LF MU disponuje řadou dobrovolníků a v této nelehké situaci je důležitou součástí lékařských týmů, ale i nelékařských zdravotních pracovníků. 

Na odkazech naleznete více informace o možnosti zapojení mediků, kvalifikovaných zaměstnanců LF MU i informace pro dobrovolné projekty univerzity, a to i mimobrněnské.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info