LF MU se ještě více otevírá středním školám

4. března byly spuštěny webové stránky nového fakultního projektu zaměřeného na spolupráci se středními školami. Lékařská fakulta MU se tak ještě více otevírá středním školám navzdory pandemii prostřednictvím Juniorské akademie LF MU.

9. 3. 2021

Bez popisku

Program je zaměřený na podporu nadějných mladých mozků. Je to cesta, na které mohou účastníci akademie vidět i zažít propojení výuky, výzkumu, přírodních věd a medicíny.

Akademie je určena středoškolákům, pedagogům SŠ a zájemcům o SOČ (Středoškolská odborná činnost). Studentům chce ukázat možnosti, které LF MU nabízí, prostory kampusu i jiných partnerských pracovišť, kde probíhá nejen výuka, ale i výzkum. Cílem je rovněž představit studentům také konkrétní osobnosti – odborné kapacity, které na fakultě působí. Středoškolským učitelům biologie, chemie, fyziky a matematiky nabízí akademie nejen pomocnou ruku při zatraktivnění jejich výuky, ale také možnosti dalšího vzdělávání.

V této nelehké době nelze zájemce přivítat fyzicky v prostorách fakulty, je možné nabídnout pouze distanční formu aktivit, např. v podobě webinářů, speciálních přednášek či live chatů. Široká nabídka kurzů je pak připravena na období, kdy stav pandemie dovolí vstup veřejnosti do fakultních prostor. Motivovaní studenti i učitelé se budou moci účastnit různých workshopů, praktických cvičení, krátkých stáží, odborných přednášek, seminářů a dalších kurzů.

Součástí programu je oblast zaměřená na podporu středoškolské odborné činnosti, protože právě SOČ vnímáme jako tu nejintenzivnější možnou formu spolupráce fakulty se SŠ studentem. Celou nabídku již vypsaných i připravovaných kurzů i aktuálně vypsaných témat SOČ za LF MU najdou zájemci na nově spuštěných webových stránkách, které jsou velmi důležitým podpůrným prostředkem komunikace se středními školami k oslovení kvalitních motivovaných uchazečů o studium na naší lékařské fakultě.

Celý program Juniorské akademie LF MU včetně představení webových stránek již byly prezentovány zástupcům středních škol. Svou prioritu zaměřenou na rozvíjení úzké spolupráce se středními školami tak vyjádřili členové vedení LF MU na dvou setkáních ve virtuálním prostředí. Na první setkání bylo pozváno vedení SŠ ze 6 přilehlých krajů a druhé setkání bylo určeno pedagogům těchto SŠ. 

Smyslem vzájemné spolupráce s pedagogy středních škol je nabídka aktivit fakulty, která reaguje na skutečné potřeby studentů a učitelů. Jejich odezva je velmi cenná a vítaná. Kontakty ke spolupráci lze nalézt na výše zmíněném webu. Těšíme se na všechny aktivní účastníky!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info